Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 khóa XII

Chủ Nhật, 16/07/2017 - 23:02 GMT+7

Ngày 14/7, Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã tổ chức hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại các điểm cầu: Cục HKVN, Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Trung và Cảng vụ hàng không miền Nam.Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng trực tiếp giới thiệu, quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ 5 khoá XII.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã ban hành 3 Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.Đây là các Nghị quyết quan trọng về kinh tế. Việc ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển; giải phóng nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, nhất là trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh nghiệp Nhà nước hoạt động hiệu quả trong nền kinh tế thị trường, phát huy được vai trò then chốt trong khu vực kinh tế Nhà nước, qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; tăng cường và củng cố niềm tin trong Đảng, trong nhân dân...Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Đinh Việt Thắng đề nghị các đại biểu tập trung, nắm bắt những nội dung Nghị quyết một cách hiệu quả, phù hợp với tình hình cụ thể ở đảng bộ, đơn vị mình. Sau Hội nghị, các Đảng bộ có kế hoạch cụ thể để tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đảng bộ mình.Hội nghị trực tuyến đã giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục HKVN nắm được kết quả, nội dung các nghị quyết đã được hội nghị thông qua; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục HKVN về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, kết luận này.
Bên cạnh đó, xác định rõ thời gian, các bước tiến hành, nội dung cụ thể từng bước, từ triển khai học tập, tổ chức thực hiện đến công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.
Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Đinh Việt Thắng nhấn mạnh, việc triển khai Nghị quyết phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Cục HKVN, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
Bảo Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website