Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
2476/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Cục Hàng không Việt Nam. 09.11.2022
2444/QĐ-CHK Quyết định ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Cục Hàng không Việt Nam 07.11.2022
93/2022/NĐ-CP Nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh trật tự tại cửa khẩu đường hàng không 07.11.2022
64/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Nghị định Quy định về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 02.11.2022
2315/QĐ-CHK Quyết định về việc công bố tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài 21.10.2022
25/2022/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang 20.10.2022
26/2022/TT-BGTVT Thông tư quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải 20.10.2022
53/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. 26.09.2022
52/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. 26.09.2022
51/HNVB-BGTVT Văn bản hợp nhất số 51/VBHN-BGTVT ngày 26/9/2022 hợp nhất Nghị định Quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay.51/HNVB-BGTV 26.09.2022
53/VBNHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không. 26.09.2022
64/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 15.09.2022
1085/QĐ-TTg Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025. 15.09.2022
1179/QĐ-BGTVT Quyết định phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải 12.09.2022
59/2022/NĐ-CP Nghị định về định danh và xác thực điện tử 05.09.2022
22/2022/TT-BGTVT Hướng dẫn một số nội dung trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 31.08.2022
3946/CT-CHK Chỉ thị về việc kiểm tra, kiểm soát vi phạm sử dụng chất có cồn và chất kích thích, chất gây nghiện của nhân viên hàng không 26.08.2022
56/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải 24.08.2022
87/QĐ-BCĐCTTĐQG Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành GTVT. 17.08.2022
53/2022/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng. 15.08.2022
Liên kết website