Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
72/2023/NĐ-CP Nghị định về tiêu chuẩn,định mức sử dụng xe ô tô. 26.09.2023
2000/QĐ-CHK Decision Promulgating Guidance material for Search and Rescue exercise 20.09.2023
2000/QD-CHK GUIDANCE MATERIAL FOR SEARCH AND RESCUE EXERCISE 20.09.2023
71/2023/NĐ-CP Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 20.09.2023
1933/QĐ-CHK Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam 12.09.2023
1925/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế “Thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ của Cục Hàng không Việt Nam” 11.09.2023
13/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử. 31.08.2023
1834/QĐ-CHK Quyết định ban hành Phương thức không lưu Hàng không dân dụng 30.08.2023
1834/QĐ-CHK Decision Promulgating Procedures for Air Navigation Services - Air Traffic Management 30.08.2023
PL 1834/QĐ-CHK Procedures for air navigation services- Air traffic management 30.08.2023
1819/QĐ-CHK Quyết định về việc ủy quyền cấp, sửa đổi, hủy bỏ phép bay. 29.08.2023
1762/QĐ-CHK Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức về “Chuyển đổi số gắn với sự phát triển bền vững của Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2024 - 2030”. 23.08.2023
64/2023/NĐ-CP Nghị định bổ sung Nghị định số 87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 23.08.2023
1656/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn về bản tin khí tượng hàng không (tu chỉnh lần 1). 10.08.2023
1656/QĐ-CHK Quyết định ban hành Hướng dẫn về bản tin khí tượng hàng không (tu chỉnh lần 1) 10.08.2023
PL1656/QĐ-CHK Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1656/QĐ-CHK về bản tin khí tượng hàng không (tu chỉnh lần 1). 10.08.2023
969/QĐ-BGTVT Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. 08.08.2023
45/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định chất lượng dịch vụ hàng khách tại cảng hàng không. 07.08.2023
04/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không. 02.08.2023
04/VBHT-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về lập, phê duyệt, công bố danh mục dự án; phương pháp, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các công trình dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay. 27.07.2023
Liên kết website