Thông cáo báo chí về việc tàu bay Trung Quốc hoạt động trong Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 09/01/2016 - 18:15 GMT+7

Liên tiếp từ ngày 01-08/01/2016, một số tàu bay Trung Quốc đã tiến hành những hoạt động bay vi phạm các quy định và quy tắc của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) liên quan đến hoạt động bay trong vùng trời có kiểm soát trong Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh mà ICAO giao cho Việt Nam quản lý. Theo lưu trữ radar của Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh, các tàu bay của Trung Quốc đã bay cắt ngang các đường hàng không L625, N892 (có mực bay được quy định từ FL135 đến FL460, tức là mực bay từ độ cao khoảng 4.000 m, đến độ cao khoảng 13.800 m), M771 (có mực bay được quy định từ FL250 đến FL460, tức là mực bay từ độ cao khoảng 7.500 m đến độ cao khoảng 13.800m); đã bay từ mực bay FL180 đến FL265 (tức là mực bay từ độ cao khoảng 5.400 m đến độ cao khoảng 8.000 m, có trường hợp đã bay lên đến độ cao 10.000m), cao hơn mực bay tối thiểu của các đường hàng không nêu trên. Các tàu bay nêu trên của Trung Quốc đã không nộp kế hoạch bay cho cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu liên quan của Việt Nam và cũng không thiết lập liên lạc thoại với Trung tâm kiểm soát đường dài Hồ Chí Minh.
Với tư cách là Nhà chức trách hàng không của Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam ngày 06 và ngày 08/01/2016 đã có Thư gửi Văn phòng đại diện khu vực Chấu Á-Thái Bình Dương của ICAO) tại Băng Cốc, đề nghị ICAO với tư cách là tổ chức hàng không quốc tế chịu trách nhiệm điều phối chung phải có biện pháp, giải pháp để các quốc gia không thực hiện những hoạt động bay uy hiếp an toàn đến hoạt động hàng không quốc tế.
Ngày 08/01/2016, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã gửi Thư đến Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC), nhắc lại Công hàm chính thức của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản đối Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Quần đảo Trường Sa, đồng thời phản đối mạnh mẽ hoạt động bay của các tàu bay Trung Quốc đe doạ đến an ninh, an toàn; tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không có thêm các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam, và không lặp lại hành động tương tự, tôn trọng các quy định liên quan của luật pháp quốc tế.
Vì trách nhiệm đối với an toàn hàng không quốc tế, cùng với Thư thông báo gửi đến ICAO, Cục Hàng không Việt Nam đã gửi Thư thông báo đến Nhà chức trách hàng không của các quốc gia thành viên ICAO, Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA), Liên đoàn quốc tế các hiệp hội người lái tàu bay (IFALPA), Tổ chức các Nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay quốc tế (CANSO), Liên đoàn quốc tế các hiệp hội kiểm soát viên không lưu (IFATCA), Hiệp hội các Nhà khai thác hàng không tại Việt Nam (AOC), hơn 100 hãng hàng không quốc tế có các chuyến bay thường lệ trong Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh, đề nghị phối hợp phản đối hoạt động bay của tàu bay Trung Quốc đã uy hiếp an toàn hàng không. 
Cục Hàng không Việt Nam khẳng định hoạt động của các hoạt động bay nói trên của tàu bay Trung Quốc đã uy hiếp đến an toàn khai thác các đường hàng không quốc tế trên biển Đông được ICAO và các quốc gia liên quan thỏa thuận thiết lập, ảnh hưởng đến việc quản lý điều hành bay của các cơ quan quản lý điều hành bay của Việt Nam đối với Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh. Về phía các cơ quan quản lý điều hành bay của Việt Nam, chúng tôi vẫn đang hết sức nỗ lực giám sát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các hoạt động bay bình thường trong các Vùng thông báo bay do Việt Nam quản lý.
Cục Hàng không Việt Nam kiên quyết phản đối hành động nêu trên của Trung Quốc, đã và đang phối hợp với ICAO và các tổ chức, hiệp hội quốc tế, các hãng hàng không quốc tế liên quan yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay, không tái diễn các hoạt động bay tương tự và có hành động thiết thực, cụ thể góp phần duy trì an toàn hàng không ở Biển Đông./.Press Release
on Aircraft Operations by China in Ho Chi Minh FIR
(Released by the Civil Aviation Authority of Viet  Nam)
______________________________________

Ha Noi, on 8 January, 2016
From 01 to 08 January 2016, a number of China’s aircraft operated in Ho Chi Minh Flight Information Regions (Ho Chi Minh FIR) accredited to Viet Nam by the International Civil Aviation Organization (ICAO), which had violated the ICAO’s regulations and rules on flight operations within a controlled airspace. According to Ho Chi Minh ACC radar’s records, these aircraft crossed the ATS routes L625, N892 at specified flight level from FL135 to FL460 (from about 4,000m to about 13,800m), M771 at specified flight level FL250 to FL460 (from about 7,500m to about 13,800m) and operated from FL180 to FL265 (from 5,400m to 8,000m and some cases operated at 10,000m), higher than the lower limit of the above-mentioned ATS routes. The aircraft operators had not filed any flight plans with the appropriate ATS units of Viet Nam nor established any radio contacts with Ho Chi Minh ACC.
Being the national aeronautical authority, on 6 and 8 January 2016, the Civil Aviation Authority of Viet Nam (CAAV) sent its Letters to the ICAO Regional Office, Asia and Pacific Regions in Bangkok, Thailand requesting ICAO, in its capacity as a sole responsible international aviation agency, to take appropriate measures and solutions to prevent its Member States from conducting flight operations which jeopardize the safety of international aviation operations. 
On 08 January 2016, the Civil Aviation Authority of Viet Nam (CAAV) also sent its official Letter to the Civil Aviation Administration of China (CAAC). This Letter, while referring to the Official Note of the Ministry of Foreign Affairs of the Socialist Republic of Viet Nam which had expressed deep concern about serious infringement by China upon Viet Nam’s sovereignty over the Truong Sa Archipelago, strongly protested such aircraft operations by China threatening the security, safety and freedom of navigation and aviation in the East Sea and requested China to immediately stop, not to further violate Viet Nam’s sovereignty and not to repeat similar action and to respect relevant regulations in international law. 
Being aware of responsibility for the safety of international aviation operations, on the same day the CAAV also sent the Letters to the Civil Aviation Authority of the ICAO Member States, the International Air Transport Association (IATA), International Federation of Air Line Pilot’s Associations (IFALPA), the Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), International Federation of Air Traffic Controllers’ Associations (IFATCA), the Air Operators Committee in Viet Nam (AOC) and more than one hundred international airlines operating their scheduled flights within Ho Chi Minh FIR to request for their co-ordination in protesting the aircraft operations by China which have threatened the aviation safety.
The Civil Aviation Authority of Viet Nam reaffirms that the above-mentioned aircraft operations by China have threatened the safety of  flight operations on the international air routes in the East Sea that ICAO and the States concerned had agreed to establish, affected the flight management performed by appropriate ATS units  of  Viet Nam. For Viet Nam, the air traffic management units are still sparing no efforts to monitor strictly the traffic with a view to ensure absolute safety of the normal civil flight operations within FIRs managed by Viet Nam.
The Civil Aviation Authority of Viet Nam strongly opposes the above-mentioned aircraft operations by China. The Civil Aviation Authority of Viet Nam has been cooperating with ICAO, the aeronautical authorities of the ICAO Member States, the International Organizations and Associations and international airlines concerned in requesting China to immediately stop and not to repeat similar action and to take concrete and practical actions contributing to maintaining the safety of aviation in the East Sea./.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website