Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Bảy, 25/09/2021 - 10:40 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 


                                                                             Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2021 


THÔNG BÁO

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 

của Cục Hàng không Việt NamCăn cứ Quyết định số 1592/QĐ-CHK ngày 24/9/2021 của Cục Hàng không Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam;

Cục Hàng không Việt Nam thông báo sửa đổi, bổ sung một số nội dung “Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam” như sau:


- Bổ sung 01 chỉ tiêu tuyển dụng vào vị trí việc làm Chuyên viên hợp tác quốc tế tại Phòng Pháp chế- Hợp tác quốc tế; mã vị trí việc làm là 24.2.33.


- Thi môn tiếng Anh chỉ áp dụng đối với thí sinh thi vào ngạch chuyên viên  ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.


- Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 25/9/2021 đến hết 17h00 ngày 25/10/2021 cho tất cả các vị trí trong Phụ lục kèm theo. Thí sinh chỉ nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020.


- Điều chỉnh thời gian thi tuyển:

+ Thi vòng 1: trước ngày 20/11/2021;

+ Thi vòng 2:  trước ngày 20/12/2021.


Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 3399/TB-CHK ngày 06/8/2021 về tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam.


Nội dung chi tiết các văn bản được đính kèm./.

 


      CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website