THÔNG BÁO Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá vận chuyển hàng không nội địa và dịch vụ chuyên ngành hàng không

Thứ Ba, 04/10/2022 - 14:03 GMT+7

    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai giá vận chuyểnhàng không nội địa và dịch vụ chuyên ngành hàng không

 

Căn cứ Thông  tư số 36/2015/TT-BGTVT  ngày 24/7/2015  của Bộ Giao thông vận tải vềquản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không, Cục Hàng  không  Việt Nam thông  báo danh  sách tổ chức, cá  nhân  phải thực hiện kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và dịch vụ chuyên ngành hàng không (Phụ lục đính kèm).

Cục Hàng  không  Việt Nam thông  báo để các doanh  nghiệp biết, triển khai thực hiện đúng quy định./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website