Bộ quy chế an toàn hàng không / Vietnam Aviation Regulations >>>

Thứ Bảy, 01/07/2017 - 02:07 GMT+7

Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017. ///Vietnam Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016, 2017.


Quyết định ban hành Bộ Quy chế An toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay hợp nhất năm 2016:    >>>  VARs 2016 Decision
Quyết định ban hành sửa đổi Bộ quy chế An toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2017:        >>>  VARs 2017 Decision

Bộ Quy chế An toàn hàng không
Vietnam Aviation Regulations (VARs) 
Bản tích hợp đến 2016
(Thông tư năm 2011 & sửa đổi 2016)
Bản sửa đổi 2017
(Thông tư 21/2017/TT-BGTVT)
Incorporated
English Version
Phần 1 Các Chính sách, Thủ tục và Định nghĩa
Part 1 General Policies, Procedures and Definitions
Tải về Tải về Download
Phần 2  Đăng ký quốc tịch tàu bay
Part 2 Nationality Registration of Aircraft
Tải vềNot Applicable Download
Phần 3 Cấp giấy phép lần đầu với tàu bay và khai thác tàu bay
Part 3 Aircraft and Component Original Certification
Not Applicable Tải vềDownload
Phần 4 Duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay
Part 4 Continuing Airworthiness of Aircraft
Tải vềTải vềDownload
Phần 5 Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay
Part 5 Approved Aircraft Maintenance Organization
Tải vềTải vềDownload
Phần 6:  Quy định về phương tiện và thiết bị của tàu bay 
Part 6: Required Instruments and Equipment
Tải về 
Tải về
Download
Phần 7 Giấy phép nhân viên hàng không
Part 7 Aviation Personnel License
Tải về
Tải về
Download
Phần 8 Giấy chứng nhận sức khỏe
Part 8 Aviation Medical Certification 
Tải về  Not ApplicableDownload
Phần 9 Phê chuẩn tổ chức huấn luyện hàng không            
Part 9 Approved Training Organization
Tải vềTải về   Download
Phần 10 Khai thác tàu bay
Part 10 Operation of Aircraft
Tải về
Tải vềDownload
Phần 11 Công việc trên không
Part 11 Aerial Works
Tải vềNot ApplicableDownload
Phần 12 Phê chuẩn và giám sát người khai thác tàu bay
Part 12: Air Operator Certification and Administration
Tải vềTải về Download
Phần 13 Các yêu cầu bổ sung đối với việc chuyên chở hành khách đối với tàu bay có số lượng từ 20 hành khách trở lên
Part 13 Addtional Passenger Carrying Requirements for Aircraft having 20 or more passengers
Tải vềNot Applicable  Download
Part 14 Các yêu cầu về trình độ đối với nhân viên hàng không của người khai thác tàu bay có AOC
Part 14: Qualification Requirements for Aviation Personnel of AOC Operator
Tải vềTải về Download
Phần 15: Quản lý mệt mỏi
Part 15: Fatigue Management 
Tải vềTải về Download
Phần 16: Kiểm soát khai thác của người khai thác có AOC
Part 16: AOC Operational Control
Tải vềTải về Download
Phần 17 Trọng tải, cân bằng và tính năng tàu bay của người có AOC
Part 17 AOC Mass, Balance and Performance
Tải vềTải vềDownload
Phần 18 Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không
Part 18 Transportation of Dangerous Goods by Air
Tải vềNot Applicable  Download
Phần 19:  Báo cáo và điều tra tai nạn, sự cố tàu bay
Part 19: Aircraft Accident and Incident Reporting and Investigation Requirements 
Tải vềTải về Download
Phần 20: Cấp, công nhận, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bay
Part 20: Issuance, Recognition, Renewal of the Certificate of Airworthiness
Tải vềTải về Download
Phần 21 Cấp giấy chứng nhận cho tàu bay và các sản phẩm của tàu bay
Part 21 Issuance of Certificate for Aircraft and Products, Equipments of Aircraft
Tải vềNot Applicable  Download
Phần 22 Giám sát người khai thác tàu bay nước ngoài
Part 22 Monitoring Foreign Aircraft Operators
Tải vềNot ApplicableDownload
Phần 23: Máy bay động cơ tua bin phản lực và máy bay thân rộng trong hoạt động hàng không chung
Part 23: General Aviation: Corporate Operators, Turbojet and Large Aircraft
Tải vềTải vềDownload

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin đã đưa
Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018”

Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018” (19/01/2018)

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dụng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho trẻ em; ngày 15 tháng 01, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2018” với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Liên kết website