Bộ quy chế an toàn hàng không / Vietnam Aviation Regulations >>>

Thứ Năm, 28/07/2016 - 05:42 GMT+7

Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016. ///Vietnam Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016.

[Official] Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác 
tàu bay của Việt Nam (năm 2011 và sửa đổi, bổ sung năm 2016) 
Vietnam Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016 

EN - English               VI: Tiếng Việt

Phần 1: Chính sách, thủ tục, định nghĩa chung / Part 1: General Policies, Procedures and Definitions
VI   EN


Phần 2: Đăng ký quốc tịch tàu bay / Part 2: Nationality Registration of Aircraft
VI   EN
 
Phần 3: Cấp giấy phép lần đầu với tàu bay và khai thác tàu bay / Part 3: Aircraft and Component Original Certification
VI   EN

Phần 4: Duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay / Part 4: Continuing Airworthiness of Aircraft
VI   EN

Phần 5:  Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay / Part 5: Approved Aircraft Maintenance Organization
VI   EN

Phần 6:  Quy định về phương tiện và thiết bị của tàu bayPart 6: Required Instruments and Equipment
VI   EN

Phần 7:  Giấy phép nhân viên hàng không Part 7: Aviation Personnel License
VI   EN
 
Phần 8:  Giấy chứng nhận sức khỏe Part 8: Aviation Medical Certification
VI   EN

Phần 9:  Phê chuẩn tổ chức huấn luyện hàng không Part 9: Approved Training Organization
VI   EN

Phần 10:  Khai thác tàu bay Part 10: Operation of Aircraft 
VI   EN

Phần 11:  Công việc trên không Part 11: Aerial Works
VI   EN

Phần 12: Phê chuẩn và giám sát người khai thác tàu bay Part 12: Air Operator Certification and Administration
VI   EN

Phần 13: Các yêu cầu bổ sung đối với việc chuyên chở hành khách đối với tàu bay có số lượng từ 20 hành khách ghế  Part 13: Addtional Passenger Carrying Requirements for Aircraft having 20 or more passengers
VI   EN
 

Phần 14: Các yêu cầu về trình độ đối với nhân viên hàng không của người khai thác tàu bay có AOC Part 14: Qualification Requirements for Aviation Personnel of AOC Operator
VI   EN
 
Phần 15: Quản lý mệt mỏi Part 15: Fatigue Management
VI   EN

Phần 16: Kiểm soát khai thác của người khai thác có AOC Part 16: AOC Operational Control
VI   EN
 
Phần 17: Trọng tải, cân bằng và tính năng tàu bay của người có AOC Part 17: AOC Mass, Balance and Performance
VI   EN

Phần 18: Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không Part 18: Transportation of Dangerous Goods by Air
VI   EN

Phần 19:  Báo cáo và điều tra tai nạn, sự cố tàu bay Part 19: Aircraft Accident and Incident Reporting & Investigation Requirements
VI   EN
 
Phần 20: Cấp, công nhận, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bay Part 20: Issuance, Recognition, Renewal of the Certificate of Airworthiness
VI   EN
 
Phần 21: Cấp giấy chứng nhận cho tàu bay và các sản phẩm của tàu bay Part 21: Issuance of Certificate for Aircraft and Products, Equipments of Aircraft
VI   EN
 
Phần 22: Giám sát người khai thác tàu bay nước ngoài Part 22: Monitoring Foreign Aircraft Operators
VI   EN

Phần 23: Máy bay động cơ tua bin phản lực và máy bay thân rộng trong hoạt động hàng không chung/ Part 23: General Aviation: Corporate Operators, Turbojet and Large Aircraft
VI   EN


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website