Mời đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không Năm 2017

Mời đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không Năm 2017

Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và 2016 đã được ban hành. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng đầy đủ các cập nhật các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của trong các phụ ước ICAO, Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành dự thảo và đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với các sửa đổi , bổ sung cho năm 2017.

Liên kết website