Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Thứ Tư, 24/01/2018 - 15:04 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, cơ quan tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập, ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước.

Theo đó, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sử dụng làm căn cứ để lập kế hoạch và dự toán ngân sách; giao đầu tư, mua sắm, thuê khoán kinh phí sử dụng máy móc, thiết bị; quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến được xác định theo từng chức danh và phòng làm việc của chức danh. Trường hợp một người giữ nhiều chức danh thì áp dụng tiêu chuẩn, định mức của chức danh có tiêu chuẩn, định mức sử dụng cao nhất.


Đối với tiêu chuẩn chức danh Phó Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Vụ trưởng, Phó vụ trưởng thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 đến dưới 1,25:

- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc; 02 chiếc tủ đựng tài liệu; 01 bộ hoặc 01 chiếc máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay hoặc thiết bị điện tử đương đương; 01 chiếc điện thoại cố định.

- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách; 01 chiếc máy in.

Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến đối với chức danh còn lại:

- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho chức danh (tính cho 01 người) gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc; 01 chiếc tủ đựng tài liệu; 01 bộ hoặc 01 chiếc máy vi tính để bàn hoặc máy vi tính xách tay; 01 chiếc điện thoại cố định.

-  Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến cho phòng làm việc của chức danh (tính cho 01 phòng làm việc) gồm: 01 bộ bàn ghế tiếp khách; 01 chiếc máy in (áp dụng cho phòng làm việc dưới 10 người. Trường hợp phòng làm việc có từ 10 người trở lên được bổ sung theo nguyên tắc cứ tăng đến 10 người thì được trang bị bổ sung 01 máy in), 01 điện thoại cố định.

Đối với tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến phục vụ công tác hành chính văn thư của cục, vụ thuộc cục, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương được trang bị: 01 bộ bàn ghế họp, tiếp khách; 05 tủ đựng tài liệu; 01 bộ giá đựng công văn đi, đến; 01 chiếc máy in; 02 chiếc máy photocopy; 01 chiếc máy fax; 01 chiếc điện thoại cố định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập./.

(BBT)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website