Tăng cường lưu trữ tài liệu của cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử

Thứ Ba, 07/04/2020 - 09:04 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.

Theo đó, Đề án hướng tới mục tiêu cụ thể là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ điện tử, xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại cơ quan, trong đó đảm bảo tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan nhà nước được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

Đề án cũng nhằm bảo đảm tối thiểu 90% lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình  khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ  trong môi trường mạng (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác); bảo đảm tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 03 năm kể từ khi tài liệu được tạo lập (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác).

 

Bên cạnh đó, bảo đảm 100% cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại các trung tâm Lưu trữ quốc gia và được tích hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước và được quản lý tập trung thống nhất tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ là đầu mối đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Đề án, hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, hoàn thành năm 2021./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website