Những nội dung chủ yếu về Quy chế thi đua khen thưởng Cục HKVN

Thứ Sáu, 26/06/2015 - 09:05 GMT+7

 Ngày 04/11/2011, Cục trưởng Cục HKVN Phạm Quý Tiêu đã ký ban hành Quyết định số 5364/QĐ-CHK ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN. Ngoài ra, các cá nhân và tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Hàng không có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, trưởng thành và phát triển của Cục HKVN.

Ngày 04/11/2011, Cục trưởng Cục HKVN Phạm Quý Tiêu đã ký ban hành Quyết định số 5364/QĐ-CHK ban hành Quy chế thi đua khen thưởng.
Theo đó, đối tượng áp dụng làcán bộ, công chức, viên chức và người lao động; các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN. Ngoài ra, các cá nhân và tập thể thuộc các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Hàng không có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, trưởng thành và phát triển của Cục HKVN.  
Với nguyên tắc thi đua phải đảm bảo tự nguyện, tự giác, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển, việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả các phong trào thi đua. Mọi cá nhân, tập thể tham gia các phong trào thi đua phải đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua. Cá nhân, tập thể không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét tặng, công nhận danh hiệu thi đua.
Đối với nguyên tắc khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời. Khen thưởng đột xuất, thường xuyên, định kỳ hàng năm phải qua so sánh, lựa chọn trong đơn vị.
Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phải tương ứng với mức độ thành tích đạt được.Việc bình xét phải được tiến hành thông qua hình thức bỏ phiếu kín. Số lượng người tham dự họp bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên. Các cá nhân, tập thể được bình bầu khen thưởng phải đạt ≥ 50% số phiếu hợp lệ của các thành viên dự họp mới được công nhận. Cán bộ (từ tổ, đội trở lên) đều phải tham gia sinh hoạt, bình xét thi đua, khen thưởng tại một tổ chức chính quyền, Đảng, đoàn thể. Khen thưởng phải bảo đảm tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng. Chú ý quan tâm đến những cá nhân và tập thể trực tiếp tham gia trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Mỗi danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; căn cứ phạm vi ảnh hưởng, mức độ của thành tích để khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; khen thưởng lần sau có thể thấp hơn hoặc cao hơn lần trước.
Đối với những tập thể, cá nhân có vụ việc tiêu cực gây mất an ninh, an toàn hoặc bị xử lý kỷ luật (kể cả vụ việc đang trong quá trình điều tra, xác minh chưa có kết luận); cá nhân nghỉ không xin phép, nghỉ không hưởng lương; cá nhân vi phạm về: luật lệ giao thông, tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng; quy định về kê khai tài sản thu nhập, kê khai lý lịch; quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; vi phạm quy định trang phục, phù hiệu, biển hiệu; vi phạm quy định về dân số kế hoạch hóa gia đình,…. thì không được xét khen thưởng.
Căn cứ để xét tặng danh hiệu thi đua gồm: Phong trào thi đua; Đăng ký tham gia phong trào thi đua; Thành tích thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Còn căn cứ để xét tặng hình thức khen thưởng gồm 4 nội dung được đề cập trong Quy chế là: Tiêu chuẩn khen thưởng; Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích; Phạm vi, mức độ ảnh hưởng của thành tích lớn phải được khen thưởng ở mức độ cao hơn; Trách nhiệm và hoàn cảnh cụ thể lập được thành tích; Cùng chức trách, nhiệm vụ và thành tích lập được như nhau mà hoàn cảnh thực hiện nhiệm vụ khó khăn hơn phải được khen thưởng ở mức độ cao hơn; Những nơi có phong trào thi đua sâu rộng đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao phải được khen thưởng nhiều hơn.
Ngoài ra, Quy chế cũng điều chỉnh các nội dung liên quan đến hình thức, nội dung thi đua;Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong triển khai tổ chức phong trào thi đua; Trách nhiệm của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng; Quy định chung về mức tiền thưởng; Xử lý vi phạm và tổ chức thực hiện.
Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày 04/11/2011 và thay thế Quyết định số 3466/QĐ-CHK ngày 12/10/2009 của Cục Hàng không Việt Nam về ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng ./.
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website