Mời góp ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Thứ Ba, 15/09/2015 - 10:32 GMT+7

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 10450/BGTVT-PC ngày 10/8/2015 về việc lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đơn vị trực thuộc về dự thảo của Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Cục Hàng không Việt Nam (qua Phòng Pháp chế - Hợp tác quốc tế bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ linhht@caa.gov.vn) trước ngày 19/8/2015 để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) được đăng toàn văn trên Mục “Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật” tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ (www.chinhphu.vn); Cổng thông tin điện tử Bộ Giao thông vận tải (www.mt.gov.vn)  và Trang thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam (www.caa.gov.vn).

Xem chi tiết Dự thảo Bộ Luật Hình sự (sửa đổi) dưới đây.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website