Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2025) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Hàng không dân dụng Việt Nam (15/01/1956 – 15/01/2026).

Thứ Bảy, 02/03/2024 - 11:54 GMT+7

Phong trào thi đua được tổ chức trong phạm vi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong ngành Hàng không dân dụng Việt Nam (HKDDVN) từ năm 2024 đến hết năm 2026.

Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) vừa ban hành kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Giao thông vận tải (28/8/1945-28/8/2025) và hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Hàng không dân dụng Việt Nam (15/01/1956 – 15/01/2026).

 

Kế hoạch này nhằm tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành hàng không về vai trò, ý nghĩa, truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành Giao thông vận tải (GTVT) nói chung và hàng không dân dung Việt Nam nói riêng; khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tạo nên phong trào thi đua sổi nổi, hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp đổi mới, công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

(Quyết định thành lập Cục Hàng không dân dùng ngày 15 tháng 01 năm 1956).

Các nội dung hoạt động trong Kế hoạch có tính tổng quát, là căn cứ để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xây dựng Kế hoạch phù hợp tình hình thực tế của đơn vị nhằm đảm bảo tính nhất quán, thống nhất thực hiện trong toàn ngành HKDD Việt Nam.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền nâng cao vị thế, đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của ngành HKDD Việt Nam đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


Các hoạt động tuyên truyền, phát động Phong trào thi đua tại các cơ quan, đơn vị cần được triển khai với các hình thức phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua; gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và sự kiện Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT như: tuyên truyền về truyền thống xây dựng và phát triển ngành GTVT ngày 28/8/1945-28/8/2025 và hướng tới Kỷ niệm 70 năm ngày thành  lập ngành Hàng không dân dụng Việt Nam (ngày 15/01/1956 –15/01/2026) trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức; tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; tổ chức hoạt động các phong trào thi đua yêu nước và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao…


Đồng thời, các nội dung của Phong trào thi đua phải được cụ thể hóa đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong ngành hàng không; nội dung thiết thực, trang trọng, an toàn, tiết kiệm nhằm góp phần tuyên truyền, tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân và xã hội, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành Giao thông vận tải nói chung và của ngành HKDD Việt Nam nói riêng.


Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website