Trả lời một số thắc mắc của người dân về tài khoản VNeID và giấy khai sinh điện tử khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa

Thứ Sáu, 11/08/2023 - 07:11 GMT+7

Vừa qua, Cục HKVN nhận được một số câu hỏi từ người dân liên quan về tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cá nhân (tài khoản VNeID) và giấy khai sinh điện tử khi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa.

Cục HKVN thông tin như sau:

Về vấn đề hành khách sử dụng tài khoản VNeIDkhi làm thủ tục đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, bắt đầu từ ngày 02 tháng 8, các cơ quan, đơn vị ngành hàng không áp dụng địnhdanh điện tử mức độ 2 (VNeID) đối với hành khách đi tàu bay trên các chuyến bay nội địa (đối với công dân Việt Nam, VNeID có giá trị tương đương thẻ căn cước công dân; đối với người nước ngoài, VNeID có giá trị tương đương hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế).


Về giấy khai sinh điện tử, điểm a khoản 2 Điều 9- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến có quy định:

“a) Bản điện tử giấy tờ hộ tịch có giá trị sử dụng như giấy tờ hộ tịch bản giấy trong các giao dịch, thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến; có giá trị thay thế các giấy tờ hộ tịch bản giấy khi làm thủ tục đăng ký hộ tịch trực tiếp tại cơ quan đăng ký hộ tịch.”


Như vậy, Thông tư của Bộ Tư pháp không quy định việc sử dụng “giấy khai sinh điện tử” trong làm thủ tục đi tàu bay của hành khách.


Hiện nay, Cục HKVN và các cơ quan, đơn vị liên quan đang hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT  ngày  31tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; trong đó, đề xuất sẽ áp dụng “Giấy khai sinhđiện tử” sử dụng để đi tàu bay các chuyến bay nội địa đối với hành khách dưới 14 tuổi. Dự kiến Bộ Giao thông vận tải sẽ ban hành Thông tư nêu trên trong tháng 9/2023./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website