Tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử trong hoạt động của cơ quan

Thứ Năm, 27/05/2021 - 08:26 GMT+7

Nhằm tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử trong xử lý văn bản, Cục trưởng Đinh Việt Thắng vừa ký văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Cục tăng cường sử dụng chữ ký số điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Theo đó, đối với các cơ quan tham mưu giúp việc, Cục trưởng yêu cầu các cơ quan tham mưu giúp Cục trưởng rà soát, tiếp tục khai thác hiệu quả hệ thống quản lý văn bản điện tử của Cục đảm bảo xử lý công việc trên môi trường mạng.

Thủ trưởng các cơ quan nghiêm túc thực hiện việc duyệt, ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân đã được cấp, đảm bảo từ ngày 01 tháng 6 tới 100% văn bản của Cục phát hành đều được ký bằng chữ ký số cá nhân và đóng dấu điện tử của Cục HKVN (trừ văn bản mật). Đồng thời rà soát đề nghị cấp mới hoặc gia hạn chữ ký số cho người có thẩm quyền bảo đảm việc xử lý công việc trên môi trường mạng được liên tục, thông suốt.

Từ ngày 01 tháng 6 năm 2021, Cục không tiếp nhận, phát hành văn bàn của Cục khi chưa được ký bằng chữ ký số cá nhân.

(Ảnh minh họa)

Đối với các đơn vị thuộc Cục, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị rà soát, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản của đơn vị mình, bảo đảm xử lý công việc trên môi trường mạng.

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc duyệt, ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân đã được cấp, bảo đảm trước ngày 30 tháng 7 năm 2021, 100% văn bản ban hành đều được ký bằng chữ ký số cá nhân và đóng dấu điện tử của đơn vị (trừ văn bản mật). Đồng thời rà soát đề nghị cấp mới, gia hạn chứng thư số của tổ chức, cá nhân cho người có thẩm quyền, đảm bảo việc xử lý trên môi trường mạng được liên tục, thông suốt.

Cục trưởng giao Văn phòng từ ngày 01 tháng 8 năm 2021 không tiếp nhận, xử lý văn bản của các đơn vị trực thuộc gửi đến Cục HKVN nếu không được ký bằng chữ ký số cá nhân và đóng dấu điện tử của đơn vị.

Cục trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website