Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Năm, 05/01/2023 - 08:29 GMT+7

Cục trưởng Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam.

Theo đó, Cục trưởng yêu cầu đẩy mạnh cải cách TTHC theo hướng đơn giản hóa từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực hàng không dân dụng hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

Đồng thời xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam (Cục  HKVN) trong công tác kiểm soát TTHC nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Các nội dung chủ yếu của Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Cục HKVN gồm: tiếp  tục  thực  hiện  rà  soát, đề  xuất cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh  trong  lĩnh  hàng  không  dân  dụng theo chương trình của Chính phủ và Bộ GTVT; kiểm soát các quy định về TTHC tại các dự  thảo  VBQPPL  do  Cục  Hàng  không Việt Nam chủ trì soạn thảo; Thực hiện Kế hoạch đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số781/QĐ-BGTVT ngày 29/4/2021 của Bộ GTVT; triển khai thực hiện Quyết định 2988/QĐ-CHK ngày 20/12/2022 của Cục HKVN về Kế hoạch ràsoát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Cục Hàng không Việt Nam giai đoạn 2022-2025 (trên cơ sở Quyết định 1428/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2022)…

Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Cục HKVN có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2023 theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch.

Nội dung chi tiết, xem tại đây./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website