Văn bản về Chữ ký số

Thứ Hai, 24/08/2015 - 15:42 GMT+7

1. Luật giao dich điện tử của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. Chi tiết xem tại đây
 
2. Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Chi tiết xem tại đây
 
3. Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về "sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng nhận chữ ký số". Chi tiết xem tại đây
 
4. Thông tư 05/2010/TT-BNV ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Bộ Nôi vụ Hướng dẫn về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Chi tiết xem tại đây
 
5. Quyết định số 645/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Bộ GTVT về Quy chế quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Bộ Giao thông vận tải. Chi tiết xem tại đây
 
6. Chỉ thị về việc tăng cường áp dụng chữ ký số phục vụ việc gửi văn bản chỉ đạo, điều hành qua hệ thống thư điện tử tại Cục HKVN. Xem chi tiết tại đây


 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website