Tiếp tục triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải năm 2021

Thứ Ba, 02/03/2021 - 13:40 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị đến hết năm 2021 phải hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử trong năm 2021.

Theo đó, để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử năm 2021, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao nhận thức, hướng tới Chính phủ số; đưa nội dung ứng dụng công nghệ thông tin thảo luận trong các cuộc họp giao ban định kỳ. Bên cạnh đó, ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Chính phủ điện tử, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ quản lý nhà nước để hình thành các cơ sở dữ liệu của ngành. Đồng thời triển khai các các biện pháp, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải tại đơn vị.

(Ảnh minh họa)

Bộ Giao thông vận tải cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị gương mẫu trong sử dụng chữ ký số cá nhân để xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng. Bảo đảm đến tháng 7/2021, ít nhất 50% hồ sơ, công việc tại đơn vị được xử lý trên môi trường mạng; đến tháng 12/2021 đạt tỷ lệ là 100%. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ Giao thông vận tải. Đồng thời đẩy mạnh xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung theo từng lĩnh vực. 

Trong lĩnh vực hàng không, Bộ giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không; tập trung xây dựng hệ thống thông tin quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện lĩnh vực hàng không.

Ngoài ra, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, kết nối các dịch vụ công trực tuyến với các CSDL để nâng mức độ trực tuyến, giảm thành phần hồ sơ phải nộp và xuất trình; bảo đảm trong năm 2021, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ   Quyết định ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến tích tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website