Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang

Thứ Năm, 15/10/2020 - 13:38 GMT+7

Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để trình Chính phủ trong năm 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 7143/TTr-BGTVT ngày 22 tháng 7 năm 2020 và văn bản số 9520/BGTVT-VT ngày 22 tháng 9 năm 2020 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ  và trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tài chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để trình Chính phủ trong năm 2020./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website