Rà soát các Thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực hàng không trong năm 2021

Thứ Hai, 01/03/2021 - 08:28 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải đã ký Quyết định số 2441/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải

Theo đó, Kế hoạch nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

Trong lĩnh vực hàng không, có 06 TTHC sẽ được triển khai rà soát trong năm 2021 theo Quyết định số 2441/QĐ-BGTVT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Bộ GTVT. Đó là các TTHC tại Thông tư số 19/2017/TT-BGTVT ngày 06/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT về quản lý và bảo đảm hoạt động bay:

- Cấp Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (Giấy phép khai thác cơ sở ANS)

- Cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay

- Cấp Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay

- Cấp lại Giấy phép, năng định nhân viên bảo đảm hoạt động bay

- Cấp Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay

- Cấp lại Giấy phép khai thác hệ thống kỹ thuật, thiết bị bảo đảm hoạt động bay./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website