Quy định về vị trí việc làm và biên chế công chức

Thứ Sáu, 05/06/2020 - 10:31 GMT+7

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Theo đó, Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức xác định vị trí việc làm cho công chức phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc. Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp theo công việc của vị trí việc làm.


Nghị định cũng nêu rõ, biên chế công chức được xác định căn cứ vào vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; thực tế sử dụng biên chế công chức được giao.

Việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong hai trường hợp: cơ quan, tổ chức có thay đổi một trong các căn cứ quy định ở trên; thành lập, tổ chức, giải thể cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền…

Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ phần trăm (%) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

Nội dung chi tiết của Nghị định, xem tại https://www.caa.gov.vn/van-ban/62-2020-nd-cp-20248.htm.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website