Phát huy vai trò chủ động trong cán bộ, công chức Cục HKVN

Thứ Tư, 28/12/2016 - 19:22 GMT+7

Đây là một trong những yêu cầu của Cục trưởng Lại Xuân Thanh tại Hội nghị cán bộ, công chức khối cơ quan Cục HKVN được tổ chức sáng 28/12/2016.


Cục trưởng Lại Xuân Thanh phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá chung tại Hội nghị, năm 2016, toàn thể cán bộ, công chức (CBCC) khối cơ quan Cục HKVN đã hoàn thành tốt kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp phát động; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của đơn vị; thực hiện có hiệu quả việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng  tài sản công; thu nhập, đời sống của CBCC được đảm bảo ổn định.
Năm 2016, Cục HKVN tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện “Đề án đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Cục HKVN và các Cảng vụ hàng không đến năm 2020” tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao năng lực giám sát an ninh, an toàn hàng không góp phần nâng cao chất lượng phục vụ một cách đồng bộ ở tất cả các khâu trong dây chuyền hàng không từ thể chế, chính sách đến đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, quản lý giờ hạ cất cánh, tỷ lệ chậm, hủy chuyến bay, giảm tình trạng mất cắp tài sản hành lý, hàng hóa…


Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích tốt trong năm 2016

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Cục HKVN đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo sửa đổi, minh bạch, công khai các hoạt động. Gắn việc triển khai, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong quá trình quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đấu tranh với những biểu hiện mất dân chủ và tiếp thu góp ý của cán bộ, công chức; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để phát huy dân chủ.
Cục HKVN đã chỉ đạo, triển khai, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền với các tổ chức trong hệ thống chính trị trong việc tổ chức các phong trào thi đua, vận động, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCC, viên chức.
Về công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, tuyển dụng, nhận xét, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn… đều được thảo luận và thông qua trước tập thể, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình, thủ tục, đúng nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ theo quy định tạo sự đồng thuận cao trong tập thể.


Phó Cục trưởng Đinh Việt Sơn trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 2016

Về thực hiện trách nhiệm của CBCC, hầu hết CBCC khối cơ quan Cục HKVN đã đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng cơ quan phát triển vững mạnh. CBCC có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, tuân thủ kỷ luật của cơ quan; chủ động, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện về mọi mặt; giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
Với những thành tích trên, 17 tập thể và 196 cá nhân của Cục HKVN đã đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”; 15 tập thể và 63 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục HKVN; 29 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.


Đại diện lãnh đạo các phòng của khối cơ quan Cục HKVN ký giao ước thi đua

Tại hội nghị, Cục trưởng Lại Xuân Thanh đã yêu cầu toàn thể CBCC Cục HKVN tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2016. Bên cạnh đó, những mặt hạn chế cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm như: một số CBCC chưa chủ động, tự giác, chưa thực hiện hết vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham mưu, đóng góp, đề xuất, kiến nghị các phương án tối ưu với các cấp lãnh đạo Cục; chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; việc triển khai xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung một số văn bản còn chậm so với tiến độ đề ra… 
Năm 2017, CBCC khối cơ quan Cục HKVN cần tiếp tục phát huy quyền làm chủ và đề cao trách nhiệm CBCC. Đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về ý thức, trách nhiệm, phong cách, năng lực thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website