Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông

Thứ Tư, 13/01/2021 - 10:06 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam; Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam; Tổng công ty Quản lý bay Việt Namyêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở dữ liệu(CSDL) tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không.

Theo đó để hình thành được các CSDL phục vụ theo dõi, quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không theo yêu cầu của Chính phủ và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đôn đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đẩy nhanh  tiến độ xây dựng CSDL  tài  sản kết cấu hạ  tầng giao thông thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị; tích hợp, kết nối với hệ thống quản lý tài sản kết cấu hạ tầng của Cục, CSDL dùng chung của Bộ, phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực Hàng không; chủ trì xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng hệ thông CSDL kết cấu hạ tầng và CSDL tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không, trình Bộ Giao thông vận tải trong quý II năm 2021.

Bộ cũng yêu cầu Tổng công ty Cảng HKVN, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam rà soát,  xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện trong năm 2021, trong đó, tập trung triển khai xây dựng CSDL kết cấu hạ  tầng hàng không và CSDL  tài sản kết cấu hạ tầng giao  thông hàng không  thuộc phạm vi quản  lý của đơn vị, bảo đảm  triển khai  thí  điểm  tại một  đơn  vị  trong  tháng  4/2021  và  hoàn  thành  trong  tháng 6/2021. /.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website