Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hàng không Việt Nam lần thứ II

Thứ Sáu, 23/06/2017 - 17:28 GMT+7

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hàng không Việt Nam lần thứ II là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Cục Hàng không Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Cục Hàng không Việt Nam.

Ngày 23/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục Hàng không Việt Nam lần thứ II. Đến dự có các đồng chí: Võ Huy Cường - Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HKVN, Đào Văn Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HKVN,  Phạm Văn Hảo - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục HKVN; đồng chí Trịnh Thu Hà – Bí thư Đoàn thanh niên Bộ GTVT; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục HKVN; đại diện Đoàn thanh niên các đơn vị trong ngành Hàng không Việt Nam.


Phó Cục trưởng Cục HKVN Võ Huy Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hàng không Việt Nam lần thứ II là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Cục Hàng không Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên Cục Hàng không Việt Nam. Đại hội nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cục HKVN nhiệm kỳ 2012 - 2017, là diễn đàn quan trọng để tuổi trẻ Cục HKVN thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022, nâng cao chất lượng công tác Đoàn, tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức đoàn đồng hành với thanh niên, phát huy trí tuệ của tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục HKVN.
Trong nhiệm kỳ qua, với những nỗ lực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn Cục TN HKVN, BCH các cơ sở đoàn và đoàn viên toàn Cục HKVN, Nghị quyết Đại hội Đoàn Cục HKVN lần thứ I đã cơ bản được thực hiện thành công, tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các mặt công tác đoàn, trong đó có nhiều bước, nhiều khâu mang tính đột phá mới. Những quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, sự quan tâm tạo điều kiện, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục HKVN và Đảng ủy các đơn vị; sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn Bộ GTVT; sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp chính quyền, công đoàn các cấp đã mang lại những bước tiến mới, khi thế mới cho hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên.
Các cơ sở đoàn đã tích cực cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp; cụ thể hóa thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động được chú trọng.


Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục HKVN khoá II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Vai trò, vị trí của đoàn viên, thanh niên Cục HKVN được khẳng định; tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học vào công tác, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển Ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
Công tác giáo dục được tập trung triển khai đồng bộ, kịp thời; đa dạng về nội dung, phong phú về phương thức, sáng tạo trong triển khai góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên Cục HKVN. 
Các cơ sở Đoàn đã chủ động, tích cực tham mưu với các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tạo điều kiện về chủ trương, chính sách, nguồn lực cho thanh niên. Công tác tham mưu, chỉ đạo của ban chấp hành Đoàn các cấp đã có nhiều đổi mới, quyết liệt trên cơ sở bám sát định hướng, chương trình công tác; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm với nhiều nội dung, phương thức hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế. Các cơ sở đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và triển khai theo chủ đề cụ thể, đảm bảo hướng tới tính rộng khắp, tính dẫn dắt, tính thiết thực, tính sáng tạo, bám sát chỉ đạo của Đoàn thanh niên Cục HKVN và nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. 
Cùng với thanh niên cả nước, đội ngũ đoàn viên, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức Cục HKVN chiếm lực lượng quan trọng tham gia tích cực vào tiến trình phát triển đơn vị. So với thanh niên trong các lĩnh vực khác, đoàn viên, thanh niên Cục HKVN có nhiều nét nổi bật, đặc thù: là những người được làm việc trong môi trường quốc tế, tiếp xúc trực tiếp với công nghệ hiện đại của thế giới; phần lớn được đào tạo ở trình độ cao.
Hoạt động của đoàn được đoàn viên thanh niên ủng hộ tham gia đông đảo, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị luôn ủng hộ, ghi nhận và đáng giá cao. Đoàn Cục HKVN vẫn luôn khẳng định được vị thế và uy tín trong hệ thống tổ chức của Đoàn Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị trong ngành hàng không. Những kết quả đó tiếp tục là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển của tổ chức Đoàn TN Cục HKVN trong thời gian tới.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, hoạt động của Đoàn thanh niên Cục HKVN vẫn còn tồn tại một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như: lực lượng cán bộ Đoàn vừa kiêm nhiệm công tác chuyên môn, vừa kiêm nhiệm công tác đoàn thể nên các phong trào chưa được cụ thể, việc tổ chức các hình thức sinh hoạt Đoàn chưa sâu, công tác tuyên truyền và giáo dục cho đoàn viên, thanh niên được quan tâm nhưng hình thức chưa phong phú; Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn kế cận gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; Một số cán bộ Đoàn thiếu quan tâm, sâu sát trong hoạt động, khi tổ chức triển khai thực hiện chưa thực sự bám sát yêu cầu từ thực tiễn, công tác tham mưu, tổ chức chương trình hoạt động còn hạn chế, chưa tích cực tham gia cùng đoàn viên, thanh niên nên có đôi lúc chưa thật sự truyển cảm hứng, khơi dậy được tinh thần xung phong, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên…
Do đó, tại Đại hội, đã có nhiều đóng góp của các đoàn viên nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trên để Đoàn thanh niên Cục HKVN thực sự là một tổ chức đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng không dân dụng.


Phó Cục trưởng Võ Huy Cường và các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Cục HKVN chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cục HKVN khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên Cục HKVN đã đề ra các mục tiêu như: phấn đấu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước và các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên; nhất là những vấn đề, sự kiện mới được dư luận quan tâm; 100% đoàn viên tiếp tục tham gia cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; mỗi năm, Đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình thanh niên, hoặc 1 phần việc thanh niên; ít nhất 3 đề tài nghiên cứu khoa học có đoàn viên thanh niên tham gia; 100% các đồng chí ủy viên ban chấp hành đoàn các cấp là đảng viên; hàng năm, 95% đoàn viên, thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; mỗi cơ sở Đoàn tổ chức, hoặc phối hợp tổ chức ít nhất 01 chương trình tuyên truyền văn hóa an toàn, an ninh hàng không...
Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cục HKVN khoá II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và bầu 5 đồng chí đi dự Đại hội Đoàn Bộ GTVT khoá V, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Hàng không Việt Nam lần thứ II (nhiệm kỳ 2017 - 2022) là Đại hội của "Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo". Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên Cục HKVN kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phấn đấu xây dựng ngành Hàng không hiện đại phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website