Cục Hàng không Việt Nam và Công đoàn Cục Hàng không Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2021

Thứ Năm, 07/01/2021 - 16:19 GMT+7

Chủ đề thi đua năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) là: “đoàn kết, kỷ cương, hợp tác, chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ Cục HKVN trong sạch, vững mạnh”.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; chủ đề thi đua năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải “đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt, thực hiện thắng lợi Nghị quyết và Kế hoạch của Quốc hội về phát triển giao thông vận tải góp phần phát triển kinh tế xã hội năm 2021”; phát huy truyền thống vẻ vang “Dũng cảm-Mưu lược- Sáng tạo” của Ngành hàng không dân dụng Việt Nam trong 65 năm qua, Cục HKVN và Công đoàn Cục HKVN phát động phong trào thi đua năm 2021 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

 Theo đó, chủ đề thi đua năm 2021 là “đoàn kết, kỷ cương, hợp tác, chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; xây dựng Đảng bộ Cục HKVN trong sạch, vững mạnh”.

Các nội dung thi đua được đặt ra trong Kế hoạch lần này. Đó là tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cùng các ngày lễ lớn của đất nước; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Cục HKVN phát huy truyền thống “Dũng cảm-Mưu lược- Sáng tạo” của ngành HKVN trong 65 năm xây dựng và phát triển để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Các cơ quan, đơn vị cần chủ động sáng tạo, xây dựng các phong trào thi đua có mục tiêu, nội dung cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, từng cá nhân như: đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Lao động chất lượng, hiệu quả, an toàn”; “Trung thành, sáng tạo, tận tuy, gương mẫu”; “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; tổ chức tốt cuộc vận động “cán bộ, công chức, viên chức nói KHÔNG với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, văn hóa ứng xử trong giao tiếp với phương châm “4 xin” và “4 luôn”…

Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 và đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ mới, ưu tiên công nghệ số, thực hiện Chính phủ điện tử và chuyển đổi số”; cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, giảm các khâu trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

(Hội nghị điển hình tiên tiến Cục HKVN)

Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phấn đấu không có tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, đặc biệt là người đứng đầu.

Phân công trách nhiệm rõ ràng, gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; kiên quyết đấu tránh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, buông lỏng quản lý trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát giữa các tổ chức như: Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị, Ủy ban kiểm tra Đảng, Ban Thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp về kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường kỷ luật lao động, sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc, chất lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục HKVN.

Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác của đơn vị; đưa phong trào thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, hiệu quả và thực chất. Thực hiện chính sách khen thưởng đảm bảo kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo đánh giá; chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ, công chức, viên chức và người trực tiếp lao động.

Phát huy tinh thần yêu nước, chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mừng Xuân mới Tân Sửu năm 2021, Cục HKVN và Công đoàn Cục HKVN kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cục HKVN  năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021-2026)./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website