Công bố các kết luận thanh tra năm 2017

Thứ Tư, 30/08/2017 - 16:59 GMT+7

1. KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 1250/KL-CHK NGÀY 22/3/2017
          Quyết định số 259/QĐ-CHK ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam về việc thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ kho hàng không kéo dài của Công ty TNHH MTV ALS Thái Nguyên. Đoàn thanh tra của Cục HKVN đã tiến hành thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt. Ngày 22/3/2017, Cục trưởng Cục HKVN đã ban hành kết luận thanh tra số 1250/KL-CHK với nội dung chính như sau:
1.1. Những nội dung đã đạt được
- Công ty ALST chấp hành tốt các quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ kho hàng. Công ty đã có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không của Cục HKVN; Quyết định công nhận kho hàng không kéo dài của Bộ Tài chính. Công ty ALST đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, hướng dẫn công việc để kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ. Hệ thống nhà kho tại Công ty ALST được trang bị hiện đại, đơn vị duy trì tốt cơ sở hạ tầng đảm bảo an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy. 
1.2. Một số tồn tại, hạn chế
+ Một số phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế và cách ly của kho hàng không kéo dài của Công ty ALST chưa được cấp thẻ quản lý nội bộ theo quy định của Quy chế An ninh hàng không được Cục HKVN phê duyệt. 
+ Công ty ALST Chưa thực hiện chế độ báo cáo Cục HKVN và Cảng vụ HK theo quy định tại Chương III, mục 3.2, Quy chế an ninh hàng không đã được phê duyệt. Tuy nhiên ALST đã báo cáo Công ty cổ phần logistics hàng không (ALS) theo quy định nội bộ trong tập đoàn.  
+ Điểm trả hàng cuối cùng trong lộ trình của phương tiện vận chuyển từ kho của Công ty ALST đến Cảng HKQT Nội Bài chưa được cập nhật vào Quy chế ANHK của Công ty ALST được Cục HKVN phê duyệt. Tuy nhiên trong Chương trình ANHK của Cảng HKQT Nội Bài đã có quy trình kiểm soát an ninh hàng không đối với việc ALST trả hàng tại các khu vực này.
+ Công ty ALST ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ môi trường xanh Phổ Yên là đơn vị chưa có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép quản lý chất thải nguy hại là chưa tuân thủ quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại (Chủ nguồn thải chất thải nguy hại chỉ ký hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép quản lý chất thải nguy hại phù hợp)
+ Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại chưa có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về chất thải nguy hại quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại.
+ Trong kết luận thanh tra cũng nêu rõ, một số bất cập trong các quy định, quy trình cung cấp dịch vụ, các tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp và những thiếu sót trong công tác quản lý, hoạt động, khai thác được phát hiện trong quá trình thanh tra đã được Đoàn thanh tra đã ký biên bản kết luận sơ bộ và yêu cầu Công ty ALST khắc phục ngay để ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hàng không. 
1.3. Chỉ đạo xử lý
Để khắc phục các nội dung tồn tại nêu trên, trong Kết luận thanh tra Cục HKVN yêu cầu Công ty ALST khắc phục các tồn tại và báo cáo Cục HKVN trước ngày 30/4/2017.
 
2. KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 1251/KL-CHK NGÀY 22/3/2017
Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-CHK ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam về thanh tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ kho hàng không kéo dài của Công ty Cổ phần ALS Đông Hà Nội (Công ty ALSE). Đoàn thanh tra của Cục HKVN đã tiến hành thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt. Ngày 22/3/2017, Cục trưởng Cục HKVN đã ban hành kết luận thanh tra số 1251/KL-CHK với nội dung chính như sau:
2.1. Những nội dung đã đạt được
Công ty ALSE chấp hành tốt các quy định pháp luật về cung cấp dịch vụ kho hàng, cụ thể: Công ty đã có Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không của Cục HKVN; Quyết định công nhận kho hàng không kéo dài của Bộ Tài chính. Công ty ALSE đã xây dựng và ban hành đầy đủ các quy trình, hướng dẫn công việc để kiểm soát quá trình cung cấp dịch vụ và duy trì tốt cơ sở hạ tầng đảm bảo an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy. 
2.2. Một số tồn tại, hạn chế
- Trong phần Hướng dẫn khai thác hàng nguy hiểm xuất tại kho của Công ty ALSE cần sửa phần “Bảo quản hàng trong kho” theo quy định tại Phụ lục 9.3 DGR.
- Trong phần hướng dẫn xử lý sự cố bất thường phải tuân thủ theo quy định tại mục 9.6 DGR.
- Phần biểu mẫu chưa có biểu mẫu biên bản bất thường theo hướng dẫn của IATA. 
-  Kiểm tra thực tế biển báo nhóm hàng nguy hiểm 4.2 để cạnh nhóm 5.1 là chưa phù hợp theo hướng dẫn về lưu trữ hàng nguy hiểm tại Bảng 9.3 DGR.
- Bộ phận giám sám sát Camera an ninh từ ngày 22/6/2016 đến ngày 30/6/2016 không ký nhận bàn giao ca trực.
- Công ty ALSE chưa thực hiện Báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ hàng năm gửi Sở Tài nguyên và môi trường Bắc Ninh theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015, tuy nhiên đơn vị đã gửi báo cáo cho Ban quản lý khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh.
- Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, một số bất cập trong các quy định, quy trình cung cấp dịch vụ, các tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp và những thiếu sót trong công tác quản lý, hoạt động, khai thác được phát hiện trong quá trình thanh tra đã được Đoàn thanh tra đã ký biên bản kết luận sơ bộ và yêu cầu Công ty ALST khắc phục ngay để ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự cố hàng không. 
2.3. Chỉ đạo xử lý
Để khắc phục các nội dung tồn tại nêu trên, trong Kết luận thanh tra Cục HKVN yêu cầu Công ty ALST khắc phục các tồn tại và báo cáo Cục HKVN trước ngày 30/4/2017.

 
3. KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 1769/KL-CHK NGÀY 17/4/2017
Quyết định số 268/QĐ-CHK ngày 17/02/2017 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc “Thanh tra việc tuân thủ quy định của pháp luật chuyên ngành hàng không về cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay của Công ty Quản lý bay miền Nam – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tại các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cần Thơ và các cảng hàng không Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Rạch Giá, Cà Mau”, Đoàn thanh tra của Cục HKVN đã tiến hành thanh tra theo đúng trình tự, thủ tục, nội dung, kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt. Ngày 17/4/2017, Cục trưởng Cục HKVN đã ban hành kết luận thanh tra số 1769/KL-CHK với nội dung chính như sau:
3.1. Những nội dung đã đạt được
Công ty Quản lý bay miền Nam đã duy trì việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay về cơ bản đã tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định của pháp luật Hàng không dân dụng. Các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay được cấp phép, bộ máy tổ chức được duy trì tương đối tốt. Các hệ thống trang bị, thiết bị phục vụ công tác bảo đảm hoạt động bay có quy trình khai thác, bảo dưỡng phù hợp với điều kiện khai thác thực tế. Hệ thống quản lý an toàn được xây dựng và bắt đầu được vận hành. Toàn bộ cán bộ, nhân viên đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay liên tục, hiệu quả.
Việc tiếp thu các dịch vụ bảo đảm hoạt động bay từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đầy đủ, không bị gián đoạn việc cung cấp dịch vụ.
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty Quản lý bay miền Nam đã triển khai tốt dịch vụ cấp huấn lệnh đường dài tại Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất, qua đó giảm khối lượng công việc cho kiểm soát viên không lưu điều hành tàu bay, góp phần nâng cao hiệu quả, an toàn điều hành bay. 
3.2. Một số tồn tại, hạn chế
3.2.1 Bộ máy tổ chức
- Trung tâm Khí tượng hàng không Tân Sơn Nhất chưa được cấp lại Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không.
- Còn có hiện tượng bố trí trực quá thời gian quy định tại Bộ phận kiểm soát mặt đất Tân Sơn Nhất, thủ tục bay Tân Sơn Nhất, bộ phận không lưu tại Đài kiểm soát không lưu Cần Thơ.
- Chưa có tài liệu chứng minh công tác kiểm tra, giám sát ca trực của lãnh đạo các đài kiểm soát không lưu địa phương.
- Chưa có biển báo cho Phòng thủ tục bay Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, Buôn Ma Thuột, Rạch Giá, Cà Mau theo quy định.
3.2.2 Nhân viên hàng không, huấn luyện đào tạo nhân viên hàng không
- Đài kiểm soát không lưu Cà Mau chưa có chức danh Đài trưởng là chưa phù hợp với Tài liệu Hướng dẫn khai thác.
- Giáo trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên không lưu chưa được Tổng Giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phê duyệt. 
- Chưa lập Sổ đào tạo, huấn luyện nhân viên ARO tại Buôn Ma Thuột, Liên Khương, Cần Thơ, Cà Mau, Rạch Giá theo quy định.
3.2.3 Hệ thống kỹ thuật
- Đài kiểm soát không lưu Tân Sơn Nhất: Việc ghi chép, cập nhật tài liệu, nhật ký thiết bị còn thiếu, chưa chi tiết. 
- Đài kiểm soát không lưu Buôn Ma Thuột: công tác vệ sinh phòng thiết bị kỹ thuật còn kém.
- Đài kiểm soát không lưu Rạch Giá: Đồng hồ đo điện áp tại tủ phân phối hạ thế bị hỏng, chưa được thay thế.
- Công tác bảo trì hệ thống trang thiết bị, công trình: chưa có Kế hoạch bổ sung vật tư dự phòng, sửa chữa, bảo dưỡng cho hệ thống quan trắc khí tượng tại các cảng hàng không, sân bay.
3.2.4 Hệ thống quản lý an toàn hàng không
- Mạng lưới an toàn viên hoạt động chưa hiệu quả khi chưa nhận ra được các bất cập trong hoạt động khai thác.
3.2.5 Bảo đảm an toàn, an ninh cho cơ sở cung cấp dịch vụ
Về bảo đảm an ninh, các đài kiểm soát không lưu có hệ thống tường rào bảo vệ ở ngoài; các cơ sở đánh tín hiệu, thủ tục bay ở trong khu vực hạn chế của cảng hàng không nên được lực lượng an ninh của cảng hàng không bảo đảm. Nhân viên an ninh của đài được bố trí trang bị công cụ hỗ trợ, việc canh gác, bảo vệ, tuần tra diễn ra thường xuyên.
Về bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ: có hệ thống báo cháy tự động; phương án phòng chống cháy nổ được Công an phòng cháy chữa cháy phê duyệt; họng nước chữa cháy tại chỗ, các bình chữa cháy được cơ quan có chức năng kiểm tra định kỳ; lực lượng phòng cháy chữa cháy được diễn tập định kỳ.
3.2.6 Thực hiện Tài liệu Hướng dẫn khai thác 
- Tài liệu hướng dẫn khai thác của các đài kiểm soát không lưu chưa cập nhật một số nội dung về kế hoạch bay không lưu.
- Tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, cây do dân trồng ở ngoài hàng rào đầu 09 khá cao. Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại Buôn Ma Thuột đã làm việc với ủy ban nhân dân các cấp để thống nhất phương án xử lý.
- Tại Cảng hàng không Rạch Giá: cây do dân trồng khá cao đầu 08 đường CHC làm ảnh hưởng đến tầm quan sát của kiểm soát viên không lưu.
3.2.7 Thực hiện các khuyến cáo của Cục Hàng không Việt Nam
- Chưa có giải pháp hiệu quả để tăng cường nguồn nhân lực nhân viên không lưu, nhân viên kỹ thuật: Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam đã xây dựng tiêu chuẩn nhân viên không lưu và nhân viên kỹ thuật nhưng một số tiêu chí như trình độ tiếng Anh, trình độ học vấn cao hơn tình hình lao động tại các sân bay địa phương dẫn đến khó khăn trong việc tuyển dụng.
- Mạng lưới an toàn viên hoạt động chưa hiệu quả.
- Chưa lắp đặt đầy đủ camera giám sát cho các sân bay địa phương.
3.3. Chỉ đạo xử lý
Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Công ty Quản lý bay miền Nam, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam khắc phục các tồn tại hạn chế, giao Cảng vụ hàng không miền Nam giám sát chặt chẽ hoạt động hàng không tại các cảng hàng không, sân bay; tổ chức kiểm tra định kỳ việc cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay tại cảng hàng không, sân bay theo thẩm quyền; đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không khắc phục các tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, kiểm tra. Kết quả thực hiện báo cáo về Cục Hàng không Việt Nam (qua Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam) trước ngày 17/5/2017./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
 • Hàng không Việt Nam xếp hạng cao nhất về an toàn

  Hàng không Việt Nam xếp hạng cao nhất về an toàn (22/10/2018)

  Vừa qua, Airlineratings.com là website uy tín thế giới về việc đánh giá mức độ an toàn, chất lượng dịch vụ của hơn 435 hãng hàng không toàn cầu đã đánh giá và xếp hạng 3 hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air và Jetstar Pacific đạt mức an toàn cao nhất (7/7 sao) là minh chứng khích lệ đối với công tác an toàn của ngành Hàng không Việt Nam.

 • Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

  Điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (03/10/2018)

  Chiều 1/10, Bộ GTVT phối hợp với UBND TP.HCM tổ chức lễ công bố quy hoạch chi tiết Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ GTVT, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng đã công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết Cảng HKQT Tân Sơn Nhất giai đoạn 2020 định hướng đến năm 2030.

 • Cục HKVN tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

  Cục HKVN tiếp và làm việc với đoàn công tác Bộ Giao thông vận tải và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (24/09/2018)

  Ngày 24/9/2018, tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục HKVN Đinh Việt Thắng đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Hoa Kỳ do ông Joel Szabat, quyền Trợ lý Bộ trưởng Giao thông vận tải Hoa Kỳ làm trưởng đoàn cùng đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cơ quan thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Liên kết website