Tài liệu hướng dẫn / Advisory Circulars >>>

Thứ Năm, 28/07/2016 - 05:42 GMT+7

Hướng dẫn thực hiện Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016. ///Advisory Circulars of CAAV to Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016.///

Hệ thống các hướng dẫn an toàn nhằm chứng minh sự tuân thủ Bộ quy chế An toàn hàng không của Việt Nam
Advisory Circulars to Vietnam Aviation Regulations 2011 and its amendment 2016

EN - English               VI: Tiếng Việt

Quyết định ban hành các hướng dẫn của Cục Hàng không Việt Nam /Decision of Director General CAAV for Advisory Circulars  EN
AC 00-002 AC Develop QA System [B1]2015 EN
AC 00-004 Certification Process [B]2015EN
AC 00-005 Electronic Records CAAV [A]2010EN

AC 01-001 Regulation Intro CAAV [B]2015-1EN
AC 01-002 ExemptionListing CAAV [A]2009EN
AC 01-003 Safety Management System [B]2015EN
AC 01-004 Self Disclosure CAAV [A]2009EN
AC 01-005 Conformance CAAV [B]2015EN

AC 02-001 Registration CAAV [A]2009EN

AC 04-002 Special CofA CAAV [A]2009EEN
AC 04-003 Unsalvageable CAAV[A]2009EEN
AC 04-004 Replacement CAAV [A]2009EEN
AC 04-005 Suspect Parts CAAV [A]2009EEN
AC 04-006 Reliability CAAV [A]2009EEN
AC 04-007 MajorMod CAAV [A]2009EEN

AC 05-001 AMO Certification CAAV [B]2015-1EN
AC 05-002 AMO Manual CAAV [A]2009EN

AC 06-001 Flight Recorders CAAV [A]2010EN
AC 06-002 Survival Equip CAAV [A]2009EN
AC 06-003 Medical Supplies CAAV [A]2009EN

AC 07-004 FTSD Approvals CAAV [A]2010EN
AC 07-005 Flt Testing CAAV [A]2009EN
AC 07-006 PPL-ASE CAAV [A]2009EN
AC 07-007 PPL-AME CAAV [A]2009EN
AC 07-008 PPL-Helicopter CAAV [A]2009EN
AC 07-009 Instrument CAAV [B]2015EN
AC 07-010 CPL-ASE CAAV [A]2009EN
AC 07-011 CPL-AME CAAV [B]2015EN
AC 07-012 CPL-Helicopter CAAV [A]2009EN
AC 07-013 ATPL-A CAAV [B]2015-1EN
AC 07-014 ATPL-H CAAV [A]2009-1EN
AC 07-017 STS AMT Technician CAAV [A]2015EN
AC 07-018 FLT Dispatcher CAAV [A]2009EN

AC 09-001 ATO Approvals CAAV [B]2015-2EN

AC 10-001 Comm-Aerodrome CAAV [A]2009EEN
AC 10-002 Interception CAAV [A]2009EEN
AC 10-003 Ground Marshalling CAAV [A]2009EEN
AC 10-004 RVSM  CAAV [B]2015EN
AC 10-005 ETOPS CAAV [B]2015-2EN
AC 10-006 MNPS Approvals [B]2016EN
AC 10-007 MEL CAAV [B1]2015EN
AC 10-008 Required Flt Records CAAV [A]2009EN
AC 10-009 PBN Certification [A1]2010EN
AC 10-010 AWO Operations CAAV [B]2015EN
AC 10-011 RCP Approval CAAV [A1]2009EN
AC 10-012 Ground Deicing CAAV [A]2009EN
AC 10-013 CPDLC CAAV [A]2015EN
AC 10-014 Mass-Balance Program [A]2015EN

AC 12-001 AOC Certification CAAV [B2]2015EN
AC 12-002 Add New Type [A]2010EN
AC 12-003 Add Variant Aircraft [A3]2010EN
AC 12-004 AOC Flight Safety Docs [A]2015EN
AC 12-005 AOC Aircraft Leasing  CAAV [A]2009EEN
AC 12-006 AOC Grd Handling CAAV [A]2009EEN
AC 12-010 AOC Emerg Evac Demo [A]2015-1EN

AC 13-002 Pax Briefing Cards CAAV [A]2009EN

AC 14-001 Curriculums CAAV [A]2016EN

AC 15-001 Flight Time Scheme CAAV [1]2009EN
AC 15-002 Crew Rest Facilities CAAV [B]2015EN

AC 17-001 Mass-Balance [A]2010EN

AC 18-001 DG Certification CAAV [A]2009EEN
AC 18-002 DG Manuals CAAV [A]2009EEN
AC 18-003 DG Training CAAV [A]2009EEN

AC 22-001 Foreign AOC CAAV [A]2010EN


Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin đã đưa
Vietnam Airlines đạt giải chất lượng dịch vụ tốt nhất khu vực Đông Nam Á cho dịch vụ mặt đất Tân Sơn Nhất

Vietnam Airlines đạt giải chất lượng dịch vụ tốt nhất khu vực Đông Nam Á cho dịch vụ mặt đất Tân Sơn Nhất (29/03/2017)

Ngày 22/3/2017, Vietnam Airlines đã đạt giải chất lượng dịch vụ tốt nhất khu vực Đông Nam Á năm 2016 cho dịch vụ mặt đất Tân Sơn Nhất. Danh hiệu này do Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air bình chọn và được dành cho Công ty Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam chi nhánh Tân Sơn Nhất (VIAGS, công ty con chuyên cung cấp dịch vụ mặt đất của Vietnam Airlines).

Liên kết website