Danh mục Đơn, Mẫu biểu an toàn bay // CAAV Flight Safety Form and Application

Thứ Sáu, 07/07/2017 - 06:09 GMT+7

Các Đơn, Mẫu biểu dưới đây được sử dụng đối với (The forms and applications hereafter used for): (1) Nhân viên hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay nộp hồ sơ xin cấp bằng, năng định và các sửa đổi, bổ sung cần thiết (PEL in aircraft operation and maintenance areas applied for licensing, rating and its revised or amendment); (2) Các Tổ chức xin cấp Giấy chứng nhận, năng định, xin phê chuẩn và các đề nghị khác (ORG for Certificate, Specification, Approval and other proposed application); (3) Các mẫu báo cáo về Cục HKVN (Mandatory Occurrence Report and other required reports to CAAV)

A. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG
     PEL APPLICATION FORM 


B. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC
     ORG APPLICATION FORM 

AOC Application Form: 

FAOC Application Form

AMO Application Form

ATO Application Form

AWOC Application Form

C. CÁC MẪU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN TÀU BAY
     AIRCRAFT APPLICATION FORM

D. CÁC MẪU BÁO CÁO
     MANDATORY OCCURRENCE REPORTSÝ KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
  • Tài liệu hướng dẫn / Advisory Circulars >>> (28/07/2016)

    Hướng dẫn thực hiện Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016. ///Advisory Circulars of CAAV to Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016.///

Tin đã đưa
Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018”

Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018” (19/01/2018)

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dụng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho trẻ em; ngày 15 tháng 01, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2018” với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Liên kết website