Chính thức áp dụng cơ chế một cửa hàng không quốc gia  từ  ngày 15 tháng 11

Chính thức áp dụng cơ chế một cửa hàng không quốc gia từ ngày 15 tháng 11

Tổng cục Hải quan ngày 13/11 cho biết đã sẵn sàng triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không.

Liên kết website