Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW của Cục Hàng không Việt Nam.

Thứ Hai, 05/08/2019 - 10:46 GMT+7

Ngày 01 tháng 8, tại Trụ sở Cục Hàng không Việt Nam, Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến "Học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Đồng chí Đinh Việt Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục HKVN chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương tham dự và là báo cáo viên tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Cục; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, các cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Cục Hàng không Việt Nam.

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Việt Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Namcho biết, nhằm thực hiện Kế hoạch số 146-KH/ĐUK ngày 12/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Cục tổ chức Hội nghị cho cán bộ, đảng viên để quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 và Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chíNguyễn Đức Hà quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.


Bên cạnh đó, quán triệt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII, đồng chí Nguyễn Đức Hà đã giới thiệu các nội dung khi tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy; tiêu chuẩn cấp ủy viên; thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; độ tuổi tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; cơ cấu, số lượng cấp ủy viên, ủy viên thường vụ và phó bí thư cấp ủy; quy trình nhân sự cấp ủy; thực hiện bầu cử trong đại hội; thời gian tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp…

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đức Hà cũng phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Chỉ thị nêu rõ: "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, vì vậy các cấp ủy phải tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020".

Để đạt được mục đích, yêu cầu đã được xác định trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, đồng chí Đinh Việt Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đồng chí tham dự Hội nghị tập trung trí tuệ, tư duy, lắng nghe và tiếp thu những nội dung quan trọng mà đồng chí báo cáo viên truyền đạt Nghị quyết, để nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chỉ thị./.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website