Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
06a/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất về Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ 05.10.2015
53/2015/TT-BGTVT Thông tư số 53/2015-TT-BGTVT ngày 24/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. 24.09.2015
52/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải 24.09.2015
4917/CT-CHK Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam 08.09.2015
68/2015/NĐ-CP Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay 18.08.2015
41/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT 12.08.2015
66/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về Nhà chức trách hàng không 12.08.2015
36/2015/TT-BGTVT Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 24.07.2015
1047/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn cấp thẻ, giấy phép kiểm soát án ninh cảng hàng không, sân bay 02.06.2015
18/2015/TT-BGTVT Thông tư về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không 14.05.2015
14/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không 27.04.2015
502/QĐ-CHK Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cục Hàng không Việt Nam 13.03.2015
03/2015/TTLT-BGTVT-BTC Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay 27.02.2015
88/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng năm 2015 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2015
89/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2015
90/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2015 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2015
57/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch công tác, chống tham nhũng năm 2015 của Cục Hàng không Việt Nam 12.01.2015
20/QĐ-CHK Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch công tác Hợp tác quốc tế năm 2015 07.01.2015
2218/ QĐ-CHK Quyết định về việc thành lập "Ban chỉ đạo khai thác Nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài" 30.12.2014
61/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam 21.11.2014
Thông báo
Liên kết website