Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
1556/QĐ-CHK Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Thạo giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng không Việt Nam 29.08.2016
21/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải. 25.08.2016
21/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải 25.08.2016
1277/QĐ-CHK Quyết định ban hành Đề án "Nâng cao chỉ số đánh giá chất lượng và hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của Cục Hàng không Việt Nam". 25.07.2016
2257/QĐ-BGTVT Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2016 21.07.2016
1199/QĐ-CHK Quyết định về việc bãi bỏ văn bản hành chính của Cục Hàng không Việt Nam 13.07.2016
64/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ vể quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01.07.2016
92/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 01.07.2016
17/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay 30.06.2016
2511/HD-CHK Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 527/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thẩm quyền và trình tự giải quyết việc nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cục 23.06.2016
1915/QĐ-BGTVT Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 21.06.2016
1017/QĐ-CHK Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn khai thác sân bay trong mọi điều kiện thời tiết" 20.06.2016
2028/CT-CHK Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam 24.05.2016
1971/CT-CHK Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không và thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất 20.05.2016
42/2016/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng 15.05.2016
1456/QĐ- BGTVT Quyết định về việc ban hành ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020. 11.05.2016
02/CT-BGTVT Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Bộ Giao thông vận tải 10.05.2016
646/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình thanh toán nội bộ tại Khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam 28.04.2016
633/QĐ-CHK Quyết định về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý trên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo hành lý lên tàu bay. 27.04.2016
633/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay 27.04.2016
Thông báo
Liên kết website