Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
193/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ tại Khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam 03.02.2016
01/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không 01.02.2016
121/QĐ- BGTVT Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam 14.01.2016
85/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không 31.12.2015
2581/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Trang Thông tin điện tử Cục Hàng không Việt Nam trên Internet 26.11.2015
91/2015/QH13 Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2015 24.11.2015
43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT Thông tư liên tịch hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra 23.11.2015
2529/QĐ-CHK Quyết định số 2529/QĐ-CHK ngày 18 tháng 11 năm 2015 về việc công bố Quyết định tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện hoạt động trên khu bay" 18.11.2015
6079/CT-CHK Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đào tạo, cấp giấy phép nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay 10.11.2015
102/2015/NĐ-CP Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 20.10.2015
08/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất về Bộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 19.10.2015
92/2015/NĐ-CP Nghị định về an ninh hàng không 13.10.2015
06a/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất về Thông tư quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ 05.10.2015
53/2015/TT-BGTVT Thông tư số 53/2015-TT-BGTVT ngày 24/9/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ. 24.09.2015
52/2015/TT-BGTVT Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải 24.09.2015
4917/CT-CHK Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam 08.09.2015
68/2015/NĐ-CP Nghị định quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay 18.08.2015
41/2015/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều trong Phần 12 và Phần 14 của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT 12.08.2015
66/2015/NĐ-CP Nghị định quy định về Nhà chức trách hàng không 12.08.2015
36/2015/TT-BGTVT Thông tư về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không 24.07.2015
Thông báo
Liên kết website