Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
HD 2726/QĐ-CHK Hướng dẫn thực hiện quy định khuyến cáo thực hành của ICAO (Annex 14 Volum II) về sân bay trực thăng- Manual of Heliports. 05.12.2023
6881/CT-CHK Chỉ thị về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Giáp Thìn năm 2024 01.12.2023
34/2023/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa. 30.11.2023
2672/QĐ-CHK Quyết định ban hành hướng dẫn việc thực hiện quy định của ICAO về thiết kế sân bay- đường cất hạ cánh -Aerodrome Design Manual Runway- Issued herewith Decision (Doc 9157-Part 1) 29.11.2023
HD2672/QĐ-CHK Hướng dẫn về thiết kế sân bay, đường cất hạ cánh -ban hành kèm theo Quyết định số 2672/QĐ-CHK ngày 29/11/2023 (Aerodrome Design Manual Runway- Issued herewith Decision 2672/QD-CHK dated 29/11/2023) 29.11.2023
17/2023/TT/BNV Thông tư ban hành Nội quy và Quy chế tổ chức kiểm định đầu vào công chức. 29.11.2023
2650/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng, Văn phòng thuộc Cục Hàng không Việt Nam. 28.11.2023
2624/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn quy trình cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay. 27.11.2023
2624/QĐ-CHK Sổ tay hướng dẫn Quy trình cấp Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay (ban hành kèm theo QĐ số 2624/QĐ-CHK). 27.11.2023
2625/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay (ban hành lần 4) 27.11.2023
2581/QĐ-CHK Quyết định về việc điều chỉnh tên tài liệu được ban hành theo Quyết định số 2411/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 và Quyết định số 2412/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 22.11.2023
2550/QĐ-CHK Quyết định phê duyệt Chương trình An ninh hàng không Cảng hàng không Điện Biên. 17.11.2023
2480/QĐ-CHK Quyết định số 2480/QĐ-CHK ngày 10/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 5) về hệ thống điện sân bay - Manual of Electrical Systems (Số tham chiếu: GM 2.5). 13.11.2023
31/2023/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng ngành giao thông vận tải. 08.11.2023
2414/QĐ-CHK Quyết định số 2414/QĐ-CHK ngày 06/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9476) về hệ thống kiểm soát và hướng dẫn di chuyển tại sân bay- Manual of Surface Movement Guidance and Control Systerms -SMGCS,(Số tham chiếu: GM 3.0). 06.11.2023
2398/QĐ-CHK Quyết định số 2398/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 ban hành Tài liệu hướng dẫn chi tiết - Đánh giá nghiên cứu hàng không - Generic Manual -Conducting an Aeronautical study (Số tham chiếu: GM 12.0). 03.11.2023
2411/QĐ-CHK Quyết định số 2411/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 4) về thiết bị hỗ trợ bằng mắt - Manual of Visual Aids (Số tham chiếu: GM 2.4). 03.11.2023
2412/QĐ-CHK Quyết định số 2412/QĐ-CHK ngày 03/11/2023 ban hành Hướng dẫn việc thực hiện quy định, khuyến cáo thực hành của ICAO (Doc 9157 - Part 6) về độ dễ gãy - Manual of Frangibility (Số tham chiếu: GM 2.6). 03.11.2023
53/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý và bảo đảm hoạt động bay. 03.11.2023
54/VBHN-BGTVT Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 03.11.2023
Liên kết website