Văn bản về an toàn khác / Other safety information >>>

Thứ Năm, 28/07/2016 - 05:40 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam có thể ban hành các chỉ thị về an toàn hoặc cung cấp các thông tin, khuyến cáo an toàn tới các tổ chức và cá nhân. Mục này cũng bao gồm các báo cáo an toàn hoặc đánh giá an toàn nhằm mục đích phổ biến các thông tin an toàn (băt buộc hoặc không bắt buộc) tới các tổ chức trong ngành hàng không. Mục này cũng bao gồm các thông tin về công tác báo cáo an toàn.///Safety information or directive issued by CAAV for temporary use or other requirements such as MOR and activities reports are included on this section. This section also intends for disseminating the safety recommendation to relevant person and organization.

Các thông tin an toàn của Cục Hàng không Việt Nam / CAAV Safety Information

Các chỉ lệnh khai thác tàu bay / CAAV Operational Directives

N/A

Các chỉ lệnh đủ điều kiện bay / CAAV Airworthiness Directives

N/A

Các chỉ thị về an toàn hàng không / CAAV Safety Directive or Letters

N/A

Các báo cáo và khuyến cáo an toàn / CAAV Safety Recommendations

N/A

Khác / Others
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin đã đưa
Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018”

Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông 2018” (19/01/2018)

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dụng văn hóa giao thông an toàn trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cho trẻ em; ngày 15 tháng 01, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông – 2018” với chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”và mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”.

Liên kết website