Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp

Thứ Tư, 18/05/2016 - 14:38 GMT+7

Ngày 11/5, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK, ngày 26/4/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 29/02/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 83-KH/TVĐU, ngày 14/3/2016 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) về việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 


Phó Giáo sư, Tiến sĩ  Ngô Văn Thạo (Ban Tuyên giáo TW) truyền đạt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Để đảm bảo cho các hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả, Đảng ủy Cục HKVN và các đảng ủy trực thuộc đã mời báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh, thành phố đến phổ biến, quán triệt về những nội dung cơ bản, vấn đề mới của Nghị quyết Đại hội, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016 - 2020 nêu trong Nghị quyết Đại hội; nội dung liên quan đến ngành HKDD Việt Nam. Tháng 4 và tháng 5 năm 2016, Đảng ủy Cục HKVN và các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức 4 hội nghị tại khu vực quận Long Biên, Hà Nội, Cảng HKQT Nội Bài, Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp và những nội dung cơ bản của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Mỗi hội nghị tổ chức 1 ngày, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc và đạt kết quả tốt, toàn đảng bộ có 297 đảng viên và 125 quần chúng tham gia học tập. 
Ngày 12/5/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN ban hành công văn số 158-CV/TVĐU về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HKVN chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Cục HKVN phải bảm bảo cho 100% cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị; các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở phải xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục HKVN lần thứ VI. Sau học tập, quán triệt Nghị quyết, 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục HKVN phải viết thu hoạch cá nhân theo mẫu hướng dẫn (khuyến khích quần chúng tham dự học Nghị quyết viết thu hoạch cá nhân); bí thư chi bộ trực thuộc trở lên phải xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội của cấp trên trực tiếp phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; bản kế hoạch hành động của bí thư cấp ủy được giao cho cấp ủy cùng cấp quản lý, theo dõi và đánh giá hằng năm vào trong dịp kiểm điểm, đánh giá cuối năm.
Ngô Duy Hòe
                           

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website