Đảng bộ Bộ GTVT triển khai nhiệm vụ năm 2017

Thứ Hai, 09/01/2017 - 12:03 GMT+7

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 8, Khóa XVIII, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT nhận định có nhiều thách thức trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển KCHTGT nhưng nguồn vốn Ngân sách hạn chế, thu hút nguồn vốn từ xã hội khó khăn. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá các kết quả đạt được trong năm 2016 của toàn Đảng bộ, những tồn tại hạn chế, làm rõ những nguyên nhân và bàn các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng trực thuộc phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCLĐ) tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm 2017; đồng thời, phải chăm lo nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho CBCCVCLĐ, trước mắt là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.
Báo cáo kết quả công tác tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công Bổng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, phát huy truyền thống của Ngành GTVT và những thành quả đạt được, tập thể lãnh đạo, CBCCVCLĐ ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững với phương châm hành động của Đảng bộ Bộ GTVT năm 2016 là “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”.
"Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng và CBCCVCLĐ ngành GTVT đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2016", đồng chí Phạm Công Bổng cho biết.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT cũng cho biết thêm: Trong công tác xây dựng Đảng, BCH Đảng bộ Bộ đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ; đồng thời, phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng; hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ năm 2016 đã đề ra.
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ  trong lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2016. Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc và hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.
Tăng cường đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, nhất là công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, đã thể hiện rõ nét việc nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc kiểm tra, giám sát; Đổi mới trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát và nắm tình hình cơ sở về duy trì và đổi mới sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đúng quy định và đảm bảo chất lượng theo Nghị quyết của Đảng ủy Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ”.


Đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Trương Quang Nghĩa trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 9 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Phạm Công Bổng cho biết, với tinh thần đổi mới, đột phá và sáng tạo, Đảng ủy Bộ phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng và CBCCVCLĐ ngành GTVT tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa, đẩy mạnh tái cơ cấu tổng thể ngành GTVT để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 trên tất cả các mặt công tác, các lĩnh vực trong toàn ngành với phương châm hành động “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp.
Trong đó, tập trung chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là “Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở”. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng. 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lội sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa ” trong nội bộ và các nghị quyết khác của cấp ủy cấp trên kịp thời gian, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.
Đồng thời, phấn đấu 100% các tổ chức Đảng và cá nhân xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký không vi phạm các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến ”, "tự chuyển hóa ” trong nội bộ.
Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ Bộ ít nhất trong quý, chi bộ phải có nghị quyết hoặc kết luận thông báo cho đảng viên để thực hiện, đồng thời phân công kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện theo tinh thần Nghị quyết sổ 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về "Nâng cao chất lượng chi bộ”.
100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra năm 2017. Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 1.000 quần chúng ưu tú, kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên. Phấn đấu có trên 90% cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng trong năm 2017. Phấn đấu có khoảng 50% đảng bộ, chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”; 50% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đề nghị trong năm 2017 và những năm tiếp theo, công tác Đảng cần gắn kết chặt chẽ với công tác chuyên môn, bởi vì thành công trong công tác Đảng bộ Bộ, của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ không thể xem là trọn vẹn khi nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn còn những hạn chế, tồn tại.
Bộ trưởng đề nghị cần thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW4, kết hợp chặt chẽ với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục nghiên cứu, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy của Đảng bộ Bộ, để phù hợp với mô hình quản lý của Bộ trong thời gian tới.
Bộ trưởng đề nghị mỗi đồng chí trong BCH Đảng bộ Bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy Đảng nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tụy với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; khắc phục mọi biểu hiện quan liêu, tắc trách trong thi hành công vụ; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017.
Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ GTVT đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ GTVT được triển khai tích cực, có chiều sâu (từ công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát...); đặc biệt trong năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức làm việc với Đảng ủy Bộ GTVT, ký Quy chế phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương đề nghị Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tính tiên phong gương mẫu, nhất là người đứng đầu; tăng cường và đổi mới công tác tư tưởng chính trị; tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ GTVT; cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương và đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trao tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương cho 6 đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ GTVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm từ năm 2012 - 2016, 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương và đồng chí Trương Quang Nghĩa trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra” của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 7 đồng chí và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương cho 3 đồng chí thuộc Đảng bộ Bộ GTVT. Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên; Giấy khen của Đảng ủy Bộ GTVT cho 4 tập thể đã hoàn thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 thuộc Đảng bộ Bộ GTVT.
Nguồn: mt.gov.vn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website