Ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cảng hàng không, sân bay

Ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cảng hàng không, sân bay

Nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, ngày 16/02/2017 Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ký Quyết định số 255/QĐ-CHK về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cảng hàng không, sân bay.

Liên kết website