Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
06/2023/NĐ-CP Quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. 21.02.2023
116/QĐ-BGTVT Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải. 17.02.2023
268/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam. 15.02.2023
253/QĐ-CHK Quyết định ban hành Nội quy tiếp công dân của Cục Hàng không Việt Nam 14.02.2023
685/KH-CHK Thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong huy động, sử dụng các nguồn vốn thuộc lĩnh vực GTVT giai đoạn 2021 – 2025, gắn với kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng Cục HKVN. 14.02.2023
252/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam. 14.02.2023
124/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam 17.01.2023
104/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam. 16.01.2023
52/2022/TT-BGTVT Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng 30.12.2022
51/2022/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải. 30.12.2022
3112/CHK Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam 30.12.2022
44/2022/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BGTVT ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành cảng vụ hàng không. 30.12.2022
12/2022/TT-BNV Thông tư 12/2022/TT-BNV hướng dẫn về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính 30.12.2022
111/2022/NĐ-CP Nghị định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 30.12.2022
3100/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Cục Hàng không Việt Nam. 29.12.2022
34/2022/TT-BGTVT Thông tư về Chương trình đào tạo, huấn luyện về an ninh hàng không Việt Nam 22.12.2022
10/2022/TT-BNV Thông tư về thời hạn bảo quản tài liệu 19.12.2022
2795/QĐ-CHK Quyết định công bố sửa đổi, bổ sung quy trình Hệ thống quản lý chất lượng đảm bảo phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 09.12.2022
29/2022/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ GTVT 01.12.2022
30/2022/TT-BGTVT Thông tư Quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải 01.12.2022
Liên kết website