Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
1006/QĐ-CHK Quyết định ban hành Tài liệu hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác, bảo đảm an toàn khai thác tại sân bay (tu chỉnh lần 3) 12.05.2023
4528/TTr-BGTVT Tờ trình số 4258/TTr-BGTVT ngày 04/5/2023 của Bộ GTVT về Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 04.05.2023
4528/TTr-BGTVT Tờ trình xin phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 04.05.2023
777/QĐ-CHK Quyết định về việc phê duyệt tạm thời bản mô tả công việc, trình độ đào tạo, yêu cầu điều kiện khác, khung năng lực; cơ cấu ngạch công chức các tổ chức hành chính thuộc Cục Hàng không Việt Nam 14.04.2023
740/QĐ-CHK Việc công bố điều chỉnh tham số điều phối giờ hạ, cất cánh Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất giai đoạn Lễ 30/4-1/5 và cao điểm Hè 2023 10.04.2023
428/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2030 07.04.2023
01/2023/TT-VPCP Thông tư quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 05.04.2023
343/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt tạm thời VTVL của các tổ chức hành chính thuộc Cục HKVN 29.03.2023
PL 343 Phụ lục Danh mục VTVL của các tổ chức hành chính thuộc Cục HKVN (ban hành kèm theo Quyết định số 343/QĐ-BGTVT ngày 29/3/2023). 29.03.2023
271/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến nội dung công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Bộ Giao thông vận tải 21.03.2023
7/CT-TTg Chỉ thị tăng cường công tác truyền thông chính sách 21.03.2023
504/QĐ-CHK Quyết định về việc sửa đổi Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1146/QĐCHK ngày 31/5/2022 về việc Ban hành Hướng dẫn phối hợp giữa các cơ quan Cục Hàng không Việt Nam trong công tác cấp phép bay đi/đếncác cảng hàng không Việt Nam 21.03.2023
494/QĐ-CHK Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty cổ phần hàng không Vietjet 20.03.2023
211/QĐ-BGTVT Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 09.03.2023
193/QĐ-BGTVT Quyết định Ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không 09.03.2023
171/QĐ-BGTVT Quyết định về việc phân công các Thứ trưởng quản lý, theo dõi các dự án đầu tư phát triển. 03.03.2023
525/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn kiểm soát chất lượng an ninh hàng không. 02.03.2023
505/QĐ-CHK Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP 02.03.2023
341/QĐ-CHK Quyết định về việc cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam. 24.02.2023
06/CT-TTg Chỉ thị về việc nâng cao năng lực công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không trong tình hình mới. 24.02.2023
Liên kết website