Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
315/QĐ-CHK Quyết định thành lập Đại diện Cảng vụ hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam 01.02.2021
405/CT-CHK Chỉ thị về tăng cường các biện pháp cấp bách về cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19 28.01.2021
271/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình hành động của Cục thực hiện QĐ số 152/QĐ-BGTVT ngày 18/01/2021 về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021. 28.01.2021
188/QĐ-BGTVT Quyết định phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quảng Trị 26.01.2021
05/2021/NĐ-CP Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay 25.01.2021
184/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 19.01.2021
188/QĐ-CHK Quyết định ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 19.01.2021
176/QĐ-CHK Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
168/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch tự kiểm tra và xử lý văn bản năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
175/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
169/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam 15.01.2021
42/2020/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay. 31.12.2020
2695/QĐ-CHK Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam. 30.12.2020
2461/QĐ-BGTVT Quyết định công bố Danh mục, quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa. 29.12.2020
2441/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải 28.12.2020
19/VBHN-BGTVT Xác thực văn bản hợp nhất Thông tư số 46/2013/TT-BGTVT ngày 25/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện chế độ lỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 28/2020/TT-BGTVT ngày 02/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng không. 14.12.2020
143/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giảm biên chế. 10.12.2020
5369/CT-CHK Chỉ thị về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt trên tàu bay trong giai đoạn hiện nay 08.12.2020
1711/CĐ-TTg Công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021 07.12.2020
2007/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý. 07.12.2020
Thông báo
Liên kết website