CHI TIẾT VĂN BẢN
Loại văn bản Văn bản quy phạm pháp luật
Số kí hiệu 101/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực
Ngày ban hành 28/08/2020
Ngày có hiệu lực 15/11/2020
Ngày hết hiệu lực
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ
File đính kèm  
Thông báo
Liên kết website