Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa VATM và VISHIPEL

Thứ Sáu, 29/03/2024 - 09:05 GMT+7

Ngày 27/3/2024 tại Hải Phòng, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải (VISHIPEL) phối hợp tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp trong khai thác dữ liệu đăng ký phao ELT, PLB hàng không và thông tin báo động cấp cứu COSPAS - SARSAT.

Đồng chủ trì buổi lễ có ông Nguyễn Đình Công - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và ông Phan Ngọc Quang - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải, cùng đại điện các cán bộ, nhân viên của các phòng tham mưu, đơn vị nghiệp vụ liên quan thuộc hai cơ quan.

 

Tại Hội nghị, hai cơ quan đã đánh giá kết quả việc triển khai Quy chế phối hợp thời gian qua trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện. Mối quan hệ hợp tác giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam nhiều năm qua trên tinh thần hợp tác vì lợi ích chung, cùng trao đổi, thống nhất, cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả cấp phát, thu nhận khai thác dữ liệu phao ETL, PLB hàng không và thông tin cấp cứu Cospas - Sarsat, đảm bảo chính xác, kịp thời trợ giúp cho công tác tìm kiếm, cứu nạn hàng không.

 

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết, lãnh đạo hai cơ quan đã khẳng định Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan là rất cần thiết và ý nghĩa, là cơ sở pháp lý, là sự cam kết nhằm tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trong công tác phối hợp bảo đảm cung cấp dịch vụ.


Quy chế phối hợp được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu; Dữ liệu chia sẻ bảo đảm tính cập nhật, chính xác theo quy định của pháp luật và đặc biệt là Quyết định số 19/2013/QĐ-TTg ngày 02/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, khai thác dữ liệu phao Cospas - Sarsat và tiếp nhận, xử lý, truyền phát thông tin báo động cấp cứu Cospas - Sarsat và Quy chế Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên biển và trong vùng nước cảng biển (Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2014/QĐ-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ), cùng các văn bản, tài liệu chuyên môn liên quan khác của hai cơ quan.

 

Để đạt được kết quả trên, đại diện lãnh đạo hai cơ quan cùng nhấn mạnh sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo hai cơ quan, các phòng nghiệp vụ, các đơn vị cơ sở đã phối hợp chặt chẽ thực hiện Quy chế đúng theo các nội dung đã được ký kết, không để xảy ra vụ việc nào gây ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp dịch vụ của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải…đồng thời cũng chỉ ra các ưu, khuyết điểm cũng như phương hướng thực hiện trong thời gian tới.


Trong chương trình Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện trao đổi, rà soát, cập nhật, sửa đổi bổ sung hoàn thiện Quy chế phối hợp đã được ký kết tại Quy chế phối hợp số 2765 ngày 19/5/2022 và thống nhất để ký kết Quy chế phối hợp mới.Quy chế phối hợp mới gồm 03 Chương, 08 Điều quy định cơ bản về hình thức, nội dung, nguyên tắc, trách nhiệm, công tác phối hợp và chế độ thông tin báo cáo…phù hợp với những điều kiện, đặc thù của hoạt động của hai cơ quan trong tình hình mới, đáp ứng với các quy định, khuyến cáo của tổ chức ICAO và quy định của Nhà nước. Bảo đảm phát huy vai trò trách nhiệm của mỗi bên, đề cao sự chủ động hợp tác, tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, tính bảo mật thông tin theo đúng quy định của pháp luật.


Đồng thời, công tác phối hợp đi vào thực chất nhằm giúp cho các hoạt động của VATM và VISHIPEL có hiệu lực, hiệu quả hơn, không làm ảnh hưởng đến bất kỳ hoạt động của hai cơ quan cũng như cấp cơ sở. Phương thức chủ yếu trong cập nhật, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan là kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng giữa cơ sở dữ liệu. Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp cũng xác định rõ trách nhiệm các cơ quan trong việc thực hiện Quy chế, vai trò của các đơn vị đầu mối trong việc tổ chức, phổ biến, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện Quy chế.


Trong thời gian tới, bộ phận tham mưu của hai cơ quan, các đơn vị cơ sở tiếp tục tích cực phối hợp nghiên cứu, đề xuất các nội dung công việc cụ thể theo các nội dung của Quy chế phối hợp đã ký kết, đồng thời, trao đổi thường xuyên để có những điều chỉnh kịp thời, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, định kỳ đánh giá kết quả phối hợp để duy trì thật tốt các nội dung đã ký kết cho tương lai về sự hợp tác giữa VATM và VISHIPEL ngày càng gắn bó và hiệu quả hơn.

(vatm.vn)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Liên kết website