Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
1199/QĐ-CHK Quyết định về việc bãi bỏ văn bản hành chính của Cục Hàng không Việt Nam 13.07.2016
64/2016/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ vể quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 01.07.2016
92/2016/NĐ-CP Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng 01.07.2016
17/2016/TT-BGTVT Thông tư quy định chi tiết về quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay 30.06.2016
2511/HD-CHK Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 527/QĐ-BGTVT ngày 24/02/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về thẩm quyền và trình tự giải quyết việc nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương, nghỉ ra nước ngoài vì việc riêng đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Cục 23.06.2016
1915/QĐ-BGTVT Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải 21.06.2016
1017/QĐ-CHK Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn cơ sở "Tiêu chuẩn khai thác sân bay trong mọi điều kiện thời tiết" 20.06.2016
2028/CT-CHK Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Cục Hàng không Việt Nam 24.05.2016
1971/CT-CHK Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cảng hàng không và thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực thông qua Cảng hàng không Tân Sơn Nhất 20.05.2016
42/2016/NĐ-CP Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở, đóng sân bay chuyên dùng 15.05.2016
1456/QĐ- BGTVT Quyết định về việc ban hành ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2016-2020. 11.05.2016
02/CT-BGTVT Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật của Bộ Giao thông vận tải 10.05.2016
646/QĐ-CHK Quyết định ban hành Quy trình thanh toán nội bộ tại Khối cơ quan Cục Hàng không Việt Nam 28.04.2016
633/QĐ-CHK Quyết định về việc ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý trên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo hành lý lên tàu bay. 27.04.2016
633/QĐ-CHK Quyết định ban hành Danh mục các vật phẩm nguy hiểm cấm mang theo người, hành lý lên tàu bay và Danh mục vật phẩm là hàng nguy hiểm được phép mang theo người, hành lý lên tàu bay 27.04.2016
1281/QĐ-BGTVT Quyết định về việc đính chính Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam 26.04.2016
07/2016/TTLT-BGTVT-BCA-BQP Thông tư liên tịch về phối hợp trao đổi, xử lý thông tin trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không dân dụng 08.04.2016
03/2016/TT-BGTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay 31.03.2016
362/QĐ-CHK Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Cục Hàng không Việt Nam 16.03.2016
331/QĐ-CHK Quyết định ban hành Sổ tay hướng dẫn hành khách đi tàu bay 10.03.2016
Thông báo
Liên kết website