Loại văn bản
Số kí hiệu
Từ khóa
Hình thức văn bản
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành Từ ngày     Đến ngày
Sắp xếp
Tìm kiếm
Số ký hiệu Nội dung Ngày ban hành
44/2019/TT-BGTVT Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. 07.11.2019
2000/QĐ-BGTVT Quyết định ban hành Quy chế quản lý việc ra nước ngoài giải quyết việc riêng đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Giao thông vận tải 21.10.2019
2001/QĐ-BGTVT Quyết định về thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết việc nghỉ hàng năm, nghỉ ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ do tai nạn lao động, nghỉ do bệnh nghề nghiệp, nghỉ việc riêng không hưởng lương ở Bộ Giao thông vận tải. 21.10.2019
2112/QĐ_CHK Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2178/QĐ-CHK ngày 22 tháng 11 năm 2018 ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Cục Hàng không Việt Nam 18.09.2019
3982/CHK-ANHK Văn bản số 3982/CHK-ANHK ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Cục Hàng không Việt Nam thực hiện quy định về giấy tờ thân nhân của hành khách của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT. 13.09.2019
22/CT-TTg Chỉ thị về tăng cường công tác an ninh hàng không dân dụng trong tình hình hiện nay 30.08.2019
3618/CT-CHK Chỉ thị về việc cấm vận chuyển máy tính xách tay 15 -inch Macbook Pro sản xuất và tiêu thụ từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 02 năm 2017 có pin bị triệu hồi 21.08.2019
1721/QĐ-CHK Quyết định về việc Công bố sửa đổi lần 1 TCCS "Tiêu chuẩn kỹ thuật trang thiết bị nhà ga hành khách" 06.08.2019
63/2019/NĐ-CP Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 11.07.2019
2877/TB-CHK Thông báo của Cục Hàng không Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Cục Hàng không Việt Nam 03.07.2019
1405/QĐ-CHK Quyết định ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận một cửa (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Hàng không Việt Nam 27.06.2019
1194/QĐ-BGTVT Quyết định của Bộ GTVT công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận một cửa 20.06.2019
2658/CT-CHK Chỉ thị tăng cường bảo đảm an ninh, chất lượng dịch vụ dịp phục vụ mùa cao điểm Hè 2019 19.06.2019
2570/CT-CHK Chỉ thị chấn chỉnh công tác đảm bảo an toàn hoạt động các phương tiện trong khu bay 13.06.2019
1264/QĐ-CHK Quyết định thành lập Bộ phận một cửa (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Hàng không Việt Nam 12.06.2019
1055/QĐ-BGTVT Quyết đinh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam. 31.05.2019
19/2019/TT-BGTVT Thông tư hướng dẫn chi tiết về lĩnh vực đầu tư và nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải 23.05.2019
27/2019/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay. 14.05.2019
769/QĐ-BGTVT Phê duyệt điều chỉnh p hạm vi sử dụng đất cảng hàng không Quốc tế Vinh giai đoạn đến năm 2030 và định hướng sau năm 2030 04.05.2019
17/2019/TT-BGTVT Thông tư ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa 03.05.2019
Thông báo
Liên kết website