Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 06/08/2021 - 18:24 GMT+7

             BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

              CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 


                                               

   

                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2021

 THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-BGTVT ngày 07/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-CHK ngày 30/7/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2021; Quyết định số 1421/QĐ-CHK ngày 06/8/2021 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức tuyển dụng công chức năm 2021;

Cục Hàng không Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức vào công tác tại các phòng, văn phòng thuộc khối cơ quan tham mưu giúp việc Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam năm 2021 với số lượng là 23 người tại các vị trí việc làm:  văn thư lữu trữ (01 người); pháp chế (01 người); quyết toán xây dựng công trình (01 người); tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ (01 người); quản lý đầu tư xây dựng (02 người); giám sát an toàn quản lý khai thác cảng hàng không, sân bay (03 người); quản lý vận tải hàng không (01 người); giám sát chất lượng dịch vụ hàng không, phi hàng không (01 người); điều phối giờ cất, hạ cánh tại sân bay (01 người); quản lý cấp phép nhân viên hàng không (01 người); quản lý không lưu (01 người); thông tin dẫn đường giám sát (02 người); khí tượng hàng không (01 người); quản lý cấp phép nhân viên hàng không (01 người); giám sát an toàn về khai thác tàu bay (02 người); giám sát an toàn về khai thác, bảo dưỡng tàu bay (01 người); đánh giá kết quả giám định sức khỏe nhân viên hàng không (02 người).       

Đối tượng, điều kiện; nội dung, hình thức, số lượng tuyển; hồ sơ đăng ký dự tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển được nêu chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây.

Cục Hàng không Việt Nam lưu ý thí sinh khi điền  nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và danh sách chỉ tiêu kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển.

Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 được niêm yết công khai tại trụ sở Cục Hàng không Việt Nam và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam tại địa chỉ: http://caa.gov.vn hoặc thí sinh theo địa chỉ liên lạc trên phòng bì thư mà thí sinh đã nộp (đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử của Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi).

Cục Hàng không Việt Nam thông báo đến các cá nhân có nhu cầu dự tuyển công chức năm 2021 được biết để đăng ký thi tuyển theo quy định./.

Đính kèm:

- Thông báo số 3399/TB-CHK ngày 06/8/2021;

- Chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam;

-Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển công chức.

 

 

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM