Mời góp ý Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thứ Sáu, 01/07/2016 - 20:52 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược của điều chỉnh quy hoạch giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về Cục Hàng không Việt Nam (qua Phòng Khoa học công nghệ và môi trường bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ trantuanlinh@caa.gov.vn.

Nội dung Dự thảo xem dưới đây.

Dự thảo Báo cáo

Phụ lục

Ý KIẾN BẠN ĐỌC
Vui lòng điền Họ và tên Gửi bình luận
Liên kết website