Bổ sung, sửa đổi 19 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Chủ Nhật, 14/09/2014 - 11:50 GMT+7

 Ngày 29/8, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 3333/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung, sửa đổi thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải. Trong đó có 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không.

 
alt image
 
Trong số 23 thủ tục hành chính được bổ sung, có 19 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hàng không bao gồm:
1.  Phê duyệt các dữ liệu cho bay kiểm tra; hiệu chuẩn;
2.  Cấp giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
3.  Cấp lại giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
4.  Cấp năng định lái tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
5.  Cấp giấy phép, năng định nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
6.  Cấp lại giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
7.  Gia hạn năng định nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
8.  Cấp giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
9.  Cấp lại giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn;
10. Cấp giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
11. Cấp lại giấy phép tổ chức cung cấp dịch vụ bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
12. Cấp năng định lái tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
13. Cấp năng định người lái thực hiện bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
14. Cấp giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
15. Cấp lại giấy phép nhân viên bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
16. Cấp giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
17. Cấp giấy phép khai thác hệ thống, thiết bị bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị;
18. Cấp  giấy phép tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị.
19. Cấp lại giấy phép tàu bay kiểm tra, hiệu chuẩn và bay đánh giá phương thức bay bằng thiết bị./.