Điều phối chuỗi slot lịch bay đầu mùa Hè 2024 đi, đến Cảng HKQT Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Thứ Hai, 20/11/2023 - 14:58 GMT+7

Kết quả điều phối Slot tại Cảng HKQT Nội Bài và Tân Sơn Nhất

Kết quả điều phối Slot tại Cảng HKQT Nội Bài

Tổng số Slot tại Cảng HKQT Nội Bài (HAN) trên cơ sở tham số điều phối 37 chuyến bay/giờ vào khung ban ngày từ 06h00 đến 23h59 và 30 chuyến bay/giờ vào khung ban đêm từ 00h00 đến 05h59 là: 846 slot/ngày.

Trong lịch bay đầu mùa Hè 2024, có 5 hãng hàng không Việt Nam và 62 hãng hàng không nước ngoài gửi đề nghị slot khai thác chuyến bay đi, đến HAN. Trong đó có 03 hãng hàng không nước ngoài lần đầu tiên đề nghị slot gồm: Air India (Ấn Độ), Airasia Cambodia (Campuchia) và Tigerair Taiwan (Đài Loan).

Như vậy, tổng số Slot đề nghị đầu mùa Hè năm 2024 đã được xác nhận là 153.463 slot, trung bình 731 slot/ngày (638 slot vào khung giờ ban ngày và 93 slot vào khung giờ ban đêm).

Trong đó, kết quả slot xác nhận cụ thể của các hãng hàng không Việt Nam: Vietnam Airlines trung bình 190 slot/ngày (gồm 172 slot/ngày khung giờ ngày và 18 slot/ngày khung giờ đêm); Vietjet Air trung bình 213 slot/ngày (gồm 187 slot/ngày khung giờ ngày và 26 slot/ngày khung giờ đêm); Pacific Airlines trung bình 49 slot/ngày (gồm 48 slot/ngày khung giờ ngày và 1 slot/ngày khung giờ đêm); Bamboo Airways trung bình 70 slot/ngày (gồm 63 slot khung giờ ngày và 7 slot khung giờ đêm); Vietravel trung bình 09 slot/ngày khung giờ ngày (không có slot khung giờ ban đêm).

Còn kết quả xác nhận của các Hãng hàng không nước ngoài trung bình là 200 slot/ngày (gồm 159 slot khung giờ ngày và 41 slot khung giờ đêm).

Quỹ slot còn lại là 23.567 slot, trung bình 112 slot/ngày (trong đó 25 slot ban ngày 87 slot ban đêm).


Kết quả điều phối Slot tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất

Tổng số Slot tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất (SGN) trên cơ sở tham số điều phối 42 chuyến bay/giờ vào khung ban ngày từ 06h00 đến 23h59 và 32 chuyến bay/giờ vào khung ban đêm từ 00h00 đến 05h59 là: 948 slot/ngày.

Trong lịch bay mùa Hè 2024, có 5 hãng hàng không Việt Nam và 66 hãng hàng không nước ngoài gửi đề nghị slot khai thác chuyến bay đi, đến SGN. Trong đó có 07 hãng hàng không nước ngoài lần đầu tiên đề nghị slot gồm: Shangdong Airlines (Trung Quốc), Spring Airlines (Trung Quốc), SriLankan Airlines (Sri Lanka), Turmenistan Airlines (Turmenistan), Air India (Ấn Độ). Airasia Cambodia (Campuchia) và MYAirlines (Malaysia).

Như vậy, tổng số slot đã xác nhận cho các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài là 169.809 slot, trung bình là: 807 slot/ngày (715 slot vào khung giờ ban ngày và 92 slot vào khung giờ ban đêm).

Trong đó, kết quả slot xác nhận cụ thể của các hãng hàng không: Vietnam Airlines trung bình là 231 slot/ngày (gồm 215 slot khung giờ ban ngày và 16 slot khung giờ ban đêm); Vietjet Air trung bình là 277 slot/ngày (gồm 241 slot khung giờ ban ngày và 36 slot khung giờ ban đêm); Pacific Airlines trung bình là 84 slot/ngày (gồm 82 slot khung giờ ban ngày và 02 slot khung giờ ban đêm); Bamboo Airways trung bình là 36 slot/ngày (gồm 32 slot khung giờ ban ngày và 04 slot khung giờ ban đêm); Vietravel Airlines trung bình 08 slot/ngày (gồm 07 slot khung giờ ban ngày và 01 slot khung giờ ban đêm).

Kết quả xác nhận của các hãng hàng không nước ngoài trung bình là 170 slot/ngày (gồm 144 slot khung giờ ban ngày và 26 slot khung giờ ban đêm).

Quỹ slot còn lại 29.639 slot, trung bình 141 slot/ngày (trong đó khung giờ ban ngày 41 slot, khung giờ ban đêm 100 slot)./.