Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng HKVN tháng 10 và 10 tháng năm 2023

Thứ Ba, 14/11/2023 - 14:29 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng Hàng không Việt Nam Tháng 10 và cộng dồn 10 tháng năm 2023