Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2023

Thứ Hai, 18/09/2023 - 08:21 GMT+7

Từ ngày 13/9 đến ngày 25/9/2023, tại trụ sở nhà A, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức khóa huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng thuộc nhóm 4, 5, 6.

Khóa huấn luyện được tổ chức định kỳ hàng năm theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Nghị định 44/2016/NĐ-CP để người lao động ôn lại và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động.


(Toàn cảnh lớp huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động).


Tại khóa huấn luyện, giảng viên đến từ Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động truyền đạt đến học viên kiến thức tổng quan về an toàn vệ sinh lao động, hệ thống văn bản pháp luật; quyền và nghĩa vụ của các bên về an toàn, vệ sinh lao động; phương pháp xác định, đánh giá và biện pháp phòng chống yếu tố nguy hiểm, có hại và nội quy an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, học viên được bổ sung kiến thức, nâng cao nhận thức để thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động và vận dụng kiến thức đã học để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như cải thiện điều kiện lao động tại cơ quan, đơn vị.

 
(Giảng viên khóa học của Trung tâm Quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động).
 

Khóa học được chia thành 10 lớp với sự tham gia của hơn 300 học viên là cán bộ, nhân viên Khối Cơ quan, Trung tâm Đào tạo - huấn luyện nghiệp vụ quản lý bay và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành quản lý bay, Long Thành, ATCC/HCM./.

(vatm.vn)