Thông báo công khai thông tin tiếp nhận, thu thập dữ liệu về xử phạt vi phạm hành chính

Thứ Năm, 15/06/2023 - 10:01 GMT+7

    BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

 

THÔNG BÁO

Công khai thông tin tiếp nhận, thu thập dữ liệu về xử phạt

vi phạm hành chính

 


Thực hiện Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 51/2022/TT-BGTVT ngày 30/12/2022 của Bộ GTVT hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 135/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thuộc ngành Giao thông vận tải;

Cục Hàng không Việt Nam công khai các thông tin dưới đây để cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin, dữ liệu về vi phạm hành chính:

1. Hộp thư điện tử: tthk@caa.gov.vn

2. Số điện thoại đường dây nóng: 0243 8272 288./.