Công bố công khai số liệu dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Cục HKVN

Thứ Hai, 16/01/2023 - 10:53 GMT+7

Quyết định số 81/QĐ-CHK ngày 12/01/2023 của Cục HKVN công bố công khai số liệu dự toán thu, chi NSNN năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Cục HKVN (cảng vụ hàng không miền Trung và Cảng vụ hàng không miền Nam), chi tiết, xem tại đây./.