Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam – Tuần từ 30/11/2022 – 6/12/2022

Thứ Năm, 08/12/2022 - 16:08 GMT+7

Tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam – Tuần từ 30/11/2022 đến 06/12/2022.